หน้า:จุลยุทธการวงศ์ ผูก ๒ (๒๔๖๓).pdf/8

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว

ถึง พ.ศ. ๒๔๔๑ ได้รับพระราชทานสัญญาบัตรเมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม มีบรรดาศักดิ์เปนที่หลวงศิลปสารสราวุธ แลได้เปนตำแหน่งผู้บังคับการกรมทหารราบที่ ๔ ที่เมืองราชบุรีแต่นั้นมา

ถึง พ.ศ. ๒๔๔๒ ได้รับพระราชทานสัญญาบัตรเมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม เลื่อนยศขึ้นเปนนายพันตรี แลได้รับพระราชทานเหรียญจักรมาลาในปีนี้

ถึง พ.ศ. ๒๔๔๓ ได้รับพระราชทานสัญญาบัตรเลื่อนบรรดาศักดิ์ขึ้นเปนพระศรีณรงควิไชย

ถึง พ.ศ. ๒๔๔๔ ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิศริยาภรณ์ช้างเผือกชั้นที่ ๔

ถึง พ.ศ. ๒๔๔๕ ได้รับพระราชทานสัญญาบัตรเมื่อวันที่ ๑๔ พฤศภาคม เลื่อนยศขึ้นเปนนายพันโท

ถึง พ.ศ. ๒๔๔๖ ได้รับพระราชทานสัญญาบัตรเมื่อวันที่ ๑๕ พฤศภาคม เลื่อนยศขึ้นเปนนายพันเอก แลต่อมา ถึงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ได้รับพระราชทานสัญญาบัตรเลื่อนบรรดาศักดิ์ขึ้นเปนพระยาพหลพลพยุหเสนา (พระราชทานนามเดียวกับที่บิดาได้เคยเปนแต่ก่อนมา) เปนตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบกทั้งมณฑลราชบุรี

ถึง พ.ศ. ๒๔๔๘ ได้รับพระราชทานสัญญาบัตรเมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน เลื่อนยศขึ้นเปนนายพลตรี ต่อมาอิกปี ๑ ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิศริยาภรณ์มงกุฎสยามเลื่อนขึ้นเปนชั้นที่ ๓