หน้า:ตำนานกฎหมายเมืองไทย - ดำรงราชานุภาพ - ๒๔๗๓.pdf/24

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
๒๑
เอเต มูลา อฏฺฐารส ธมฺมสตฺเถ ปกาสิตา

แปลเป็นมูลคดี ๑๘ อย่าง สอบกับพระธรรมศาสตรมัธยมประเทศของอาจารย์แมกสมุเลอ ได้คำแปลดังนี้

อิณํ ธนํ หนี้สิน Nonpayment of debts.
สนฺนิธานํ ของฝาก Deposit and pledge.
อสกํ มิใช่ของตน Sale without ownership.
ปริกีณิตํ หุ้นส่วน Concerns among partners.
อธมฺมธนวิภาคํ แบ่งสินมิเป็นธรรม Partition of inheritance.
ธนํ ทตฺวา ปจฺฉา คเณฺห ให้สินแก่เขาแล้วกลับคืนเอาเล่า Resumption of gift.
ภติกสฺส ปลิโพโธ ไม่ให้เงินค่าจ้าง Nonpayment of wages.
พหุมชฺเฌสุ สมฺมุเข ไม่ทำตามสัญญา Nonperformance of agreement
ยํ วจนํ กเถตฺวาน
ปจฺฉา ปุน กเถนฺติ ตํ