หน้า:ตำนานกฎหมายเมืองไทย - ดำรงราชานุภาพ - ๒๔๗๓.pdf/25

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
๒๒
กีณิตฺวา ปุน อิจฺฉติ ซื้อแล้วคืนเล่า Recission of sale and purchase.
๑๐ วิกีณิตฺวา วิวตฺตติ ขายแล้วอยากได้คืน
๑๑ ทฺวิปทา วา จตุปฺปทา วิวาทเหตุสวิญญาณกทรัพย์ Dispute between owner of cattle and his servants.
สพฺเพ มนุสฺสภตฺติกา
๑๒ ปฐวีวิภตฺติวาจา แบ่งที่ดินเรือกสวนไร่นา Dispute regarding boundaries
๑๓ อญฺญํ โทสปโรหิตํ ใส่ความท่าน Defamation.
๑๔ ปรฆาตํ ฆ่าฟันท่าน Assault, robbery and violence.
๑๕ ฆรํ คจฺเฉ ลัก ทำชู้ Theft and adultery.
๑๖ อิตฺถิปุริสวิกเต ลักษณผัวเมีย Duties of man and wife.
๑๗ วิภตฺติ ธนเหตุ ลักษณแบ่งสิน Partition of inheritance.
๑๘ อกฺขวตฺตปริภาโค ลักษณเล่นการพนัน Gambling and betting.