หน้า:ตำนานคณะสงฆ์ - ดำรง - ๒๔๖๖.pdf/3

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้ตรวจสอบแล้ว
คำนำ

หนังสือตำนานคณะสงฆ์เรื่องนี้ ข้าพเจ้าได้เรียบเรียงขึ้นไว้แต่เมื่อปีขาล พ.ศ. ๒๔๕๗ เปนเรื่องตำนานคณะสงฆ์สยามตั้งแต่เดิมมาจนถึงสมัยเมื่อแต่งหนังสือนี้ ตามที่ปรากฎประวัติกาลในหนังสือเก่าต่าง ๆ ที่ได้พบ แลความสันนิฐานของข้าพเจ้าเองโดยอาศรัยหลักฐานที่ได้พบปะหรือคิดเห็นโดยอัตโนมัติ หนังสือเรื่องนี้ได้เคยพิมพ์แจกครั้งแรกเมื่องานศพท่านเจ้าพระยาวิชิตวงศ์วุฒิไกร (มรว.คลี่ สุทัศน ณกรุงเทพ) คิดเวลาที่ล่วงมาจนบัดนี้ก็ได้ถึง ๑๐ ปี มีข้อความที่ข้าพเจ้าตรวจพบใหม่หรือเห็นว่า ของเดิมที่ได้เรียบเรียงไว้วิปลาศอยู่บ้าง ถึงเวลาที่ควรจะแก้ไขพิมพ์ใหม่อิกสักครั้ง ๑ ประจวบเวลาพระเจ้าน้องนางเธอ พระองค์เจ้าเหมวดี ทรงพระปรารภจะบำเพ็ญพระกุศลในงานศพขรัวยายแสง จะใคร่ทรงพิมพ์หนังสือเปนของประทานแจกสักเรื่อง ๑ มีรับสั่งให้พระยาบุศยรถบดีมาแจ้งความยังหอพระสมุดวชิรญาณสำหรับพระนครให้เลือกเรื่องหนังสือในหอพระสมุดฯ ถวายสักเรื่อง ๑ ข้าพเจ้าเลือกเรื่องตำนานคณะสงฆ์ถวาย ก็ชอบพระอัธยาศรัย จึงได้แก้ไขแล้วให้พิมพ์ขึ้นเปนครั้งที่ ๒

ในเวลานี้ มีหนังสืออันเนื่องด้วยเรื่องสงฆมณฑลพิมพ์ขึ้นหลายเรื่องด้วยกัน คือ ทำเนียบสมณศักดิ์สังเขป หอพระสมุดฯ พิมพ์เมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๕ เรื่อง ๑ หนังสือทำเนียบการปกครองคณะสงฆ์ กรมธรรมการพิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. ๒๔๖๖ นี้เรื่อง ๑ หนังสือเรื่องตั้งพระราชาคณะผู้ใหญ่ในกรุงรัตนโกสินทร์ ซึ่งพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระสมมตอมรพันธุ์ ทรง