หน้า:ตำนานพระธาตุสุเทพ - ๒๔๗๒.pdf/3

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
สารบาน
บริเฉทที่ ว่าด้วยพระพุทธเจ้าเสด็จไปดอยอุจฉุ ประทานพระเกศธาตุ
ให้แม่ลูกฝังไว้ หน้า
บริเฉทที่ ว่าด้วยพระอุทุมพรมหาสวามีมาจากลังกา มาอยู่ที่เมืองพัน
ภิกษุชาวสุโขทัยกับชาวศรีสัชนาลัย ๒ รูปไปเล่าเรียน
ในสำนักพระอุทุมพรแล้วกลับมาเมืองเดิม หน้า
บริเฉทที่ ว่าด้วยพระสุมนขุดพระบรมธาตุได้ที่เมืองศรีสัชนาลัย หน้า
บริเฉทที่ ว่าด้วยท้าวกือนา เจ้าเมืองเชียงใหม่ อาราธนาพระสุมน
มาอยู่เมืองเชียงใหม่ หน้า
บริเฉทที่ ว่าด้วยท้าวถือนาบรรจุพระธาตุที่ดอยสุเทพ หน้า ๑๑
บริเฉทที่ ว่าด้วยท้าวอ้ายและพระมหาญาณมงคลโพธิเจ้า
สร้างพระเจดียและวิหารบนดอยสุเทพ หน้า ๑๓
ตำนานธรรมราช คือ เกิดธรรมวิเศษอันมาสู่เชียงใหม่ หน้า ๑๘
ว่าด้วยเขตต์วัดและผู้อุปการะ หน้า ๒๖