หน้า:ตำนานฯ สามก๊ก - ดำรง - ๒๔๗๑ b.pdf/21

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ยังไม่ได้พิสูจน์อักษร
๑๙

๓๓. เรื่องบูเช็กเทียน คณะหนังสือพิมพ์สยามแปล (ประมาณขนาดสิบแปดเล่มสมุดไทย) แลพิมพ์เมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๕ เป็นสมุดหนึ่งเล่ม

๓๔. เรื่องโหงวโฮ้วเพ็งปัก แปลพิมพ์ในหนังสือพิมพ์สยามราษฎร์ (ประมาณขนาดสิบแปดเล่มสมุดไทย) แลคณะหนังสือพิมพ์ศรีกรุงรวมพิมพ์เมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๕ เป็นสมุดสองเล่ม[1]

หนังสือเรื่องต่าง ๆ ที่แปลจากพงศาวดารจีนดังพรรณนามา ถ้าลำดับเทียบกับสมัยในพงศาวดารตีนตรงกันดังแสดงต่อไปนี้


ศักราชพงศาวดารจีน ชื่อเรื่องหนังสือ (๑) พระเจ้าอึ่งตี่ฮ่องเต้ครองราชสมบัติอยู่หนึ่งร้อยปี แต่เมื่อก่อนพุทธกาล ๒๑๕๔ ปี เรื่องไคเภ็ก (๒) พระเจ้ากิมเต๊กอ๋องฮ่องเต้ครองราชสมบัติอยู่แปดสิบสี่ปี แต่เมื่อก่อนพุทธกาล ๒๐๕๔ ปี " (๓) พระเจ้าจวนยกตี่ฮ่องเต้ครองราชสมบัติอยู่เจ็ดสิบสี่ปี แต่เมื่อก่อนพุทธกาล "

(๔) พระเจ้าตี่คอกฮ่องเต้ครองราชสมบัติอยู่เจ็ดสิบปี แต่เมื่อก่อนพุทธกาล ๑๘๙๒ ปี "


  1. ยังมีหนังสือพิมพ์เรื่องจีนซึ่งมีผู้แปลเป็นภาษาไทยลงพิมพ์อีกหลายเรื่อง แต่เป็นเรื่องเบ็ดเตล็ดชั่วแต่อ้างพงศาวดาร มิใช่เอาเรื่องพงศาวดารจีนมาแต่งอย่างทำนองสามก๊ก จึงมิได้กล่าวถึง