หน้า:ตำนานฯ สามก๊ก - ดำรง - ๒๔๗๑ b.pdf/24

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ยังไม่ได้พิสูจน์อักษร
๒๒

๖. ราชวงศ์วุย พระเจ้าโจผีปฐมกษัตริย์สืบราชวงศ์ถึงพระเจ้าโจฮวน รวมห้าพระองค์ จำนวนรัชกาลสี่สิบห้าปี ตั้งแต่ พ.ศ. ๗๖๓ ถึง ๘๐๗ เรื่องสามก๊กตอนกลาง ๗. ราชวงศ์จิ้น พระเจ้าสุมาเอี๋ยนปฐมกษัตริย์สืบราชวงศ์ถึงพระเจ้ากรองเต้ รวมสิบห้าองค์ จำนวนรัชกาลหนึ่งร้อยห้าสิบห้าปี ตั้งแต่ พ.ศ. ๘๐๘ ถึง ๙๖๒ เรื่องสามก๊กตอนปลาย เรื่องไซ่จิ้น เรื่องตั้งจิ้น เรื่องน่ำซ้อง เอกราชภาคเหนือแลเอกราชภาคใต้ ๘. ราชวงศ์ซอง พระเจ้าซองเกาโจ๊ปฐมกษัตริย์สืบราชวงศ์ถึงพระเจ้าสุนเต้ รวมเจ็ดองค์ จำนวนรัชกาลห้าสิบเก้าปี ตั้งแต่ พ.ศ. ๙๖๓ ถึง ๑๐๒๑ เรื่องน่ำซ้อง ๙. ราชวงศ์ชี พระเจ้าชีเกาเต้ปฐมกษัตริย์สืบราชวงศ์ถึงพระเจ้าฮัวเต้ รวมห้าองค์ จำนวนรัชกาลยี่สิบสามปี ตั้งแต่ พ.ศ. ๑๐๒๒ ถึง ๑๐๔๔ เรื่องน่ำซ้อง