หน้า:ตำราไสยศาสตร์ (อนันต์ คุณานุรักษ์, ๒๕๐๘).pdf/12

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว

โสทายะนะโมสุคโต ยะวะโร นะโมกุกกุสนโธ นะโมโคตะโม โลกะหิโต นะโมอะริยะเมตไตรย โยจะยะ บุคสุปาคะโต เวสันติลาโภ ภวันตุเม ฯ

พระคาถานี้เสกน้ำ ๓ หรือ ๕ คาบล้างหน้าทุก ๆ เช้า เกิดมหาอำนาจยิ่งนัก ภาวนาเวลาค่ำตืนก่อนจะนอนเป็นประจำ เป็นสวัสดิมงคลแก่ตัว และเป็นที่รักใคร่แก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย คุ้มกันภัยนานาประการ เสกน้ำ ๓ คาบกินประจำ เกิดมีสติปัญญา ถ้าให้ผู้หญิงมีท้องกินประจำ คลอดลูกง่าย ลูกนั้นจะมีสติปัญญาดี เสกขี้ผึ้งสีปาก ๓ คาบ เป็นเสน่ห์แก่คนทั่วไป เสกน้ำสะบ้าสระหัว เป็นมงคลและแก้อวมงคลต่าง ๆ เสกน้ำ ๙ คาบรดต้นข้าวกล้าต้นผลไม้ ปลูกงอกงามดี ปัดเป่าแก้พิษไข้ร้อนคลุ้มคลั่งพิษสัตว์ต่อยและกัด ๑๐๘ คาบ เสกข้าวกินประจำทุกมื้อ ๆ ละเสก ๓ คาบ คงกะพัน

สัมพุทเธ เธวตา สัมพุทเธ เธวมนุษย์สา อุตตะมังวะรัง สัมพุทเธ เธวพรหมมา สัมพุทเธอินทรา ตุษิตายามา ปิตาสังฆา เทวปุตโต อะวิสุรัง ปาอะอิ สัมพุทเธทุติยัม ตะติยัง สุริยา นิสุมะยัง อุนะระนาสัง อะนายัง อะเสสะโต ฯ

พระคาถาบทนี้มีคุณวิเศษนัก ใช้สรรพเสกของกินคงทนแก่อาวุธนานาประการ เสกข้าวกินทุกมื้อ ๆ ละ ๓ คำ ๆ ละ ๑ คาบ คงกะพันแก่อาวุธทั้งปวง เสกหมากพลูและขมิ้นบอระเพ็ดยอดขี้เหล็กกินก็ได้ ฯ

อัตถิอัตเถนะ สะาสะเรนะ มังสังมังเสนะ จำมังจำเมนะ ตะปิตัง คะปิตัง พุทธะ ธัมมะ สังฆานุภาเว ฯ