หน้า:ตำราไสยศาสตร์ (อนันต์ คุณานุรักษ์, ๒๕๐๘).pdf/13

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว

หาวันดี คืนดี ยามดี จัดดอกไม้ธูปเทียนบูชาพระและคุณครูบาอาจารย์ นั่งสมาธิบริกรรมพระคาถาเสกน้ำมันงา ๑๐๘ คาบแล้วเก็บรักษาไว้ เมื่อจะกินน้ำมันงา ให้เสก ๗ คาบแล้วกินตามสมควร จะให้ผู้อื่นกินด้วยก็ได้ จะคงกะพันแก่อาวุธยิ่งนัก กินประจำวันละ ๑ ครั้ง กินถึง ๓ เดือน คงถึงกระดูก เมื่อกินอยู่ตัวแล้ว จะกินเดือนละ ๒–๓ ครั้งก็ได้ ศัตรูก็จับไม่อยู่ ฯ

นะอะเต็กเต็ก ตับกูเป็นเหล็ก ไส้ปอดกูเป็นทองแดง กระดูกกูเป็นกำแพง เนื้อหนังกูแข็งครือศิลา นะคงข้างซ้าย โมคงข้างขวา พุทคงข้างหน้า ทาคงข้างหลัง อึคงเมื่อนอน อะคงเมื่อนั่ง เดชะพระพุทธัง ช่วยคุ้มรักษา นะอุดโมอัด ทาปิด นึมึพึทึ อึอัดอึอุด ฯ ภาวนาลูพาขึ้นจากปลายเท้าถึงศีรษะ ๓ ที ทีละ ๑ คาบ ทำเช้าค่ำเป็นประจำทุกวัน คงกะพันแก่อาวุธทั้งปวงและกำลังมาก หากจะต่อสู้กับศัตรู ก็ควรภาวนาพาขึ้นเพื่อปลุกความขลังอีก ๓ ที ก็ยิ่งดี ฯ

จงนั่งชักปลายเท้าทั้งสองข้างเข้ามาหาตัว แล้วเอาฝ่าเท้าพนมกันไว้ เข่าสองข้างต้องกางแบะออก แล้วโน้มตัวไปข้างหน้า เพื่อเอาฝ่ามือทั้งสองแตะที่ข้างฝ่าเท้า แล้วภาวนา มือนั้นสีลูบไปมา ๓ ที แล้วลูบขึ้นทางข้างแข้งทั้งสองข้าง (ห้ามถูกหน้าแข้ง) ลูบผ่านข้างขาทั้งสองถึงตะโพก แล้วชักขึ้นสะเอวขึ้นตามสีข้างทั้งสอง แล้วผ่านใต้รักแร้ขึ้นเหนือต้นนม มือทั้งสองจะประสานกันเหนือหน้าอก มือขวาอยู่บนมือข้างซ้าย แล้วลูบขึ้นตามข้อมือไปตามลำแขนถึงหัวบ่า แล้วลูบผ่านข้างคอใต้หูขึ้นตามขากันไกรถึงหน้า ฝ่ามือสองข้างกลับเป็นแบบปกติ ลูบขึ้นถึงศีรษะ นี่เป็นวิธีพาขึ้นของท่านขุนจำเริญภักดี หากคาถาบทใดบอกว่า พาขึ้นเพียงไหน ก็ให้ลูบขึ้นหยุดเพียงนั้น