หน้า:ตำราไสยศาสตร์ (อนันต์ คุณานุรักษ์, ๒๕๐๘).pdf/26

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
๑๙

นะโมนะมัสการ ข้าไหว้คุณพระพุทธัง พระธัมมัง สังฆังนา ตกแต่งร่างกายาครบด้วยดวงแก้วสามประการ ข้าไหว้อีกคุณมัคคุณผลคุณศีลทานคุณทั้ง ๑๐ ประการ อีกดินน้ำและลมไฟ ข้าไหว้คุณพระพุทธเจ้าท่านนั้นเล่าได้เป็นใหญ่ แผ่นดินแผ่นฟ้าในท่านส่งให้ได้มา ปัถวีและอาโปวาโยธาตุอยู่รักษา อาทิตย์พระจันทรา อังคารพุธพระหัสไซร้ ศุกร์เสาร์ราหูเกตุ อักขระเมธเอคราศี ข้าไหว้คุณพระอักขระอักษรมาสามคาบมี พระอภิธรรมทั้งเจ็ดคำภีร์ อักขระสี่อยู่รักษา อักษรทั้ง ๑๖ ข้ายอยกไหว้วันทา เบ็ญจขันธ์นั้นทั้งห้าซ้ายและขวามาคุ้มกันปากประตูทั้งเก้าแห่ง แต่งกำแพงทั้งเก้าชั้น ป้อมหอค่ายคูกั้นทุก ๆ ชั้นท่านรักษา ข้าไหว้คุณพระสูตรพระวินัยพระธรรมา เชิญท่านเข้ามารักษา ขออย่าให้มีมารมาเบียดเบียน ข้าไหว้คุณพระพุทธเจ้า เชิญท่านเล่ารักษาเกล้าเหนือเศียร ซ้ายและขวากันมารเบียน อีกหน้าหลังทั้งตีนมือ คุณท่านมารักษาร่างกายาทั้งนั้นหรือ หูตาและตีนมือประตูน้อยประตูใหญ่ ข้าไหว้คุณพระอักขระ เมื่อเข้ามาตั้งอยู่ในท้องพระบิดาไซร้ ครบเจ็ดวันผันผ่อนมาอยู่ในครรภ์พระมารดา คุณอักษร คุณอักขระ คุณนะมะพะทะ มะอะอุ อยู่ในครรภ์ครบถ้วนสิบเดือนกว่า พระมารดาให้ป่วนปั่น เมื่อข้าออกจากครรภ์ ตัวข้าไหว้ข้าวันทา ไหว้คุณอัสวาสปัสวาสเข้ามารักษา นิสวาสแนะนำมา เมื่อกายาจากนาภีร์ ตกใจขวัญหายบิน ลืมฟ้าดินรูปร่างดี ตัมแยยกล้างสี ตัวข้านี้รู้สึกมา ข้าไหว้คุณพระอักขระ พระสัสดีเข้ามารักษา แนะนำนึกคุณมา คุ้มใหญ่แล้วได้เล่าเรียน ข้าไหว้คุณพระอาจารย์เจ้า สอนให้เล่าสอนให้เขียน แนะนำทำความเพียร สอนให้เรียนพระธรรมา ไชยไชยประสิทธีคุณทั้งนี้มาป้องกัน เป็นกำแพงเพชรทั้งเจ็ดชั้น พุทธังกันทังอุบาทว์เสนียดและจัญไร ธัมมังมีมงคลใน กันทั้งเสนียดและจัญไร กำจัดไปได้ร้อยโยชน์ ไชยไชยประสิทธีสวัสดีมงคลโสต สังฆังคุ้มกันโทษโภยภัย อันตรายอย่ามามี ไชยไชยประสิทธีคุณบารมี มากันฝูงมาร กันสิ้นทุกสถาน คุณศีลทานคุ้มรักษา คุณครูทั้งห้าแห่ง เป็นกำแพงแข็งตรึงตรา คุณท่านมารักษา คุณบิดา