หน้า:ตำราไสยศาสตร์ (อนันต์ คุณานุรักษ์, ๒๕๐๘).pdf/28

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
๒๑

อิตินะขัดขันธ์แก้ว ขัดขันธ์ไว้แล้ว แผ้วไสยะ ไสยัง นะอิติ

อิติโมขัดขันธ์แก้ว ขัดขันธ์ไว้แล้ว แผ้วไสยะ ไสยัง โมอิติ

อิติพุทขัดขันธ์แก้ว ขัดขันธ์ไว้แล้ว แผ้วไสยะ ไสยัง พุทธอิติ

อิติทาขัดขันธ์แก้ว ขัดขันธ์ไว้แล้ว แผ้วไสยะ ไสยัง ทาอิติ

อิติยะขัดขันธ์แก้ว ขัดขันธ์ไว้แล้ว แผ้วไสยะ ไสยัง ยะอิติ ฯ

เสกน้ำล้างหน้าทุก ๆ เช้าเป็นประจำ มีสง่าราศีสุกใสรุ่งเรือง เป็นที่เมตตาแก่ปวงชนชายหญิง หน้าตาราศีไมแก่เร็วไปตามวัย ถ้ารู้สึกขุ่นมัวจิตใจเนื่องจากขลังอาคมหรือไม่สบายใด ๆ ให้เสกน้ำล้างหน้ารดศีรษะและดื่มกิน เสกหมากพลูกินก็ได้ ฯ

ไชยยะพุทธัง ไชยยะธัมมัง ไชยยะสังฆัง ฯ เสกน้ำล้างหน้าทุกเช้า เจริญตัวและเจริญอาคม ฯ

อึกุมมะ มะถืออะ อะถือมะ ฯ

ภาวนาลูบพาขึ้นจากปลายเท้าถึงศีรษะ จะทำให้ผู้อื่นก็ได้ เสกพริกไทย ๗ เมล็ดให้กินก็ได้ คุ้มกันจิตใจมิให้ตื่นตกใจ ฯ

จบตำราไสยศาสตร์เล่มนี้เพียงเท่านี้

อนึ่ง ข้าพเจ้าขออภัยต่อท่านผู้เชี่ยวชาญและท่านผู้รู้ในวิชานี้ด้วย หากท่านได้พบสิ่งขาดตกบกพร่องอย่างใดแล้ว โปรดแก้ไขต่อเติมให้ถูกต้องได้ และขอได้โปรดนึกเสียว่า เป็นกุศลวิทยาทานแก่อนุชนรุ่นหลังต่อไป.

เรือเอก ฉวาง สารประดิษฐ์