หน้า:ตำราไสยศาสตร์ (อนันต์ คุณานุรักษ์, ๒๕๐๘).pdf/5

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
ประวัติย่อ

นายเล็ก จินดาลัทธ เป็นบุตรนายโต นางฮวย จินดาลัทธ เกิดเมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๔๒๕ ณ บ้านบางซื่อ อำเภอดุสิต จังหวัดพระนคร มีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันรวม ๓ คน คือ:

๑. พ.อ. พระยาสีห์สุรไกร (จีน จินดาลัทธ) ถึงแก่กรรม

๒. นายเล็ก จินดาลัทธ

๓. นางเจียร อจลบุญ

ได้ทำการสมรสกับนางเลี่ยม มีบุตรธิดารวม ๔ คน คือ:

๑. นางทวี พ่วงทรัพย์

๒. ด.ช. (ถึงแก่กรรม)

๓. นางถวิล กาญจนาชีวะ

๔. นายวุฒิ จินดาลัทธ (ถึงแก่กรรม)

นายเล็ก จินดาลัทธ ได้ศึกษาที่โรงเรียนวัดสัมพันธวงศ์ เข้ารับราชการในกรมทหารเรือชายทะเลเมื่อ ๑ เม.ย. ๒๔๕๐ ได้รับยศทหารเรือเป็นพันจ่าเอกเมื่อ ๙ พ.ย. ๒๕๕๗ ครั้งสุดท้ายรับราชการในตำแหน่งนายคลังเครื่องมือกองสำรวจแผนที่ทะเล กรมอุทกศาสตร์ และได้รับพระราชทานยศเป็นรองอำมาตย์ตรีเมื่อ ๑ เม.ย. ๒๔๗๒ ออกจากประจำการเมื่อ ๑ เม.ย. ๒๔๗๖ เพื่อรับบำนาญ ระหว่างรับราชการ ได้ประกอบคุณงามความดีในราชการกองทัพเรือจนได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดังต่อไปนี้

๑. เหรียญบรมราชาภิเศกรัชกาลที่ ๖ เมื่อ ธันวาคม ๒๔๕๔
๒. เหรียญบรมราชาภิเศกรัชกาลที่ ๗ เมื่อ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๘
๓. เหรียญจักรมาลา เมื่อ พฤศจิกายน ๒๔๗๐
๔. เหรียญเฉลิมพระนครร้อยห้าสิบปี เมื่อ เมษายน ๒๔๗๕