หน้า:ตำหนักทองวัดไทร - ดำรง - ๒๕๐๒.pdf/8

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว

สิริชนมายุได้ ๗๙ ปี

กิจการงานการก่อสร้างปฏิสังขรณ์วัด

พ.ศ. ๒๔๖๑ ปฏิสังขรณ์พระอุโบสถ พระวิหาร และศาลาการเปรียญ

พ.ศ. ๒๔๖๓ สร้างศาลาธรรมสังเวช ๑ หลัง

พ.ศ. ๒๔๗๔ สร้างโรงเรียนปริยัติธรรม ๑ หลัง

พ.ศ. ๒๔๙๓ ให้ทุนสร้างโรงเรียนประชาบาล (ถาวรพรมานุกูล) ๑ หลัง

พ.ศ. ๒๔๙๙ ให้ทุนสร้างมณฑปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และพระบาทจำลอง นอกจากนี้ ก็ได้บูรณะเสนาสนะให้เข้าระเบียบเป็นอันดี