หน้า:นิทานโบราณคดี - ดำรงราชานุภาพ - ๒๔๘๗.pdf/382

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
367

ผู้คนยิ่งครั่นคร้ามขุนวรวงสา ๆ จึงเปนผู้มีอำนาดขึ้นไนแผ่นดิน

ฝ่ายสมเด็ดพระยอดฟ้า แม้พระชันสาเพียง 12 ปี เมื่อซงซาบว่า นางชนนีมีชู้ ก็เดือดร้อนรำคานพระหรึทัย แต่มิรู้ที่จะทำประการได ด้วยยังซงพระเยาว์ คงปรับทุขกับขุนพิเรนทรเทพ เจ้ากรมตำหรวดซึ่งเปนพระญาติและเปนราชองครักส์เคยหยู่ไกล้ชิดมาตั้งแต่สมเด็ดพระชัยราชาธิราช ซงไว้วางพระราชหรึทัยมาแต่ก่อน ขุนพิเรนทรเทพทูนรับจะคิดอ่านกำจัดขุนวรวงสาฯ ความคิดเดิมคงหยู่เพียงกำจัดขุนวรวงสาฯ เท่านั้น หาได้คิดกำจัดท้าวสรีสุดาจันท์ด้วยไม่ แต่รู้ไปถึงท้าวสรีสุดาจันท์ว่า ขุนพิเรนทรเทพเข้าเฝ้าสมเด็ดพระยอดฟ้าบ่อย ๆ สงสัยว่า ขุนพิเรนทรเทพจะยุยงไห้คิดร้าย จึงไห้ถอดเสียจากตำแหน่งไนราชการ ขุนพิเรนทรเทพจึงต้องไปเที่ยวหาคนร่วมคิดไนเหล่าข้าราชการชั้นต่ำที่ถูกถอดแล้วบ้าง ยังหยู่ไนตำแหน่งบ้าง เช่น หลวงสรียสบ้านลานตากฟ้า และหมื่นราชเสน่หา เปนต้น คงมีคนอื่นอีกแต่หากไม่ปรากตชื่อ ความประสงค์ของขุนพิเรนทรเทพฯ เมื่อชั้นแรกเปนแต่จะช่วยสมเด็ดพระยอดฟ้า ยังมิได้คิดที่จะถวายราชสมบัติแก่พระเทียรราชา ครั้นท้าวสรีสุดาจันท์คลอดลูก ข่าวนั้นระบือแพร่หลาย ขุนวรวงสาฯ เห็นว่า จะปกปิดความชั่วไว้ไม่ได้ต่อไป ก็คิดเอาแผ่นดินไปตามเลย มิฉะนั้น ก็จะเปนอันตราย จึงลอบปลงพระชนม์สมเด็ดพระยอดฟ้าโดยท้าวสรีสุดาจันท์มิได้รู้เห็นเปนไจด้วย สมเด็ดพระยอดฟ้าเปนพระเจ้าแผ่นดินหยู่เพียง 2 ปีก็ถูกปลงพระชนม์ ท้าวสรีสุดาจันท์รู้ต่อเมื่อสมเด็ดพระยอดฟ้าสวรรคตเสีย