หน้า:บ้วนฮ่วยเหลา (๑) - ๒๕๑๓.pdf/221

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
๑๑๐๒ ชีวิวัฒน์ พระนิพนธ์ของสมเด็จพระเจ้าบรม
วงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระภาณุพันธุวงศ์วรเดช
ได้ทรงแต่งขึ้นในระหว่างที่ท่องทะเลจากสมุทร-
ปราการไปเมืองปราณบุรี และได้แวะเที่ยวตลาด
ไปตามหัวเมืองตะวันตก และแหลมมลายูฟากฝั่ง
ตะวันออก ถึงเมืองกลันตัน ทรงแต่งเป็นแบบราย
งานเพื่อทูลเกล้าถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอม-
เกล้าเจ้าอยู่หัวใน พ.ศ. ๒๔๒๗ ได้ทรงเขียน
ขึ้นอย่างละเอียด ได้ความรู้ เป็นตำราภูมิศาสตร์
บรรยายสถานที่ต่าง ๆ เช่น เมืองปราณบุรี เขา
สามร้อยยอด เกาะพยัน เกาะสมุย เมืองกาญจนดิฐ
เมืองหลังสวน ตำบลเกาะง่าม ในแง่ของชัยภูมิที่
ตำบลบ้าน จำนวนคน ผลประโยชน์ของบ้านเมือง
และการทำมาหากินของคนในที่นั้น ๆ อาหาร ทุกข์
สุขของราษฎร