หน้า:บ้วนฮ่วยเหลา (๑) - ๒๕๑๓.pdf/223

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
๑๕๑๐ รวมเรื่องเขียนของนายสุกิจ นิมมานเหมินท์
ถ้าท่านรู้จักอาจารย์สุกิจ นิมมานเหมินท์ ว่า
เป็นรัฐมนตรีที่คล่องแคล่วในการบริหารการศึกษา
นับว่า ท่านยังรู้จักน้อยไป ท่านผู้นี้ยังเป็นนักสอน
นักพูด นักธรรมชาติวิทยา นักคิด นักเขียน
นามกระเดื่องอีกด้วย หนังสือเล่มนี้เป็นเครื่องยืน
ยันข้อเขียนของท่านว่า เป็นสารคดีพิเศษไม่ซ้ำแบบ
ใคร มีเรื่องเช่น อันน้องนี้แต่กำเนิดเกิดมา จะ
หุงข้าวหุงปลาก็มิเคย หรั่งไยไทยเปิน หรั่งเขิน
ไทยหัว ฯลฯ อาจารย์สุกิจ ถ้าใครรู้จักท่านดี ก็ยก
ท่านไว้ในระดับนักปราชญ์ องค์การค้าของคุรุสภา
ภูมิใจที่จะเสนองานของนักปราชญ์ผู้นี้