หน้า:ปก แก้ไขตำแหน่งฯ (๒๔๕๙-๑๐-๐๕).pdf/2

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๔๕๙
เล่ม ๓๓ น่า ๑๗๔
ราชกิจจานุเบกษา

น่าที่ปราบปรามจับกุมโจรผู้ร้ายในหัวเมืองต่อเนื่องกัน เพื่อที่จะให้เปนการสดวกต่อน่าที่ราชการ จึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้แก้ตำแหน่งเจ้าพนักงานกรมกองตระเวนซึ่งมีอำนาจออกหมายเรียก หมายจับ หมายค้น ตามพระราชบัญญัติเพิ่มเติมวิธีพิจารณาความอาญา ศก ๑๒๐ เสียใหม่ให้ถูกต้องตามที่ได้เปลี่ยนแปลงในเวลานี้ คือ

 อธิบดีกรมกองตระเวน ให้แก้เปน อธิบดีกรมตำรวจพระนครบาลและตำรวจภูธร

 เจ้ากรม ให้แก้เปน ผู้บังคับการกรมตำรวจพระนครบาลและตำรวจภูธรประจำมณฑล

 ปลัดกรม ให้แก้เปน ผู้กำกับการกรมตำรวจพระนครบาลและตำรวจภูธรประจำมณฑล

กับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เจ้าพนักงานตำแหน่งผู้บังคับกองตำรวจภูธรเมืองมีอำนาจตามความในมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติเพิ่มเติมวิธีพิจารณาความอาญา ศก ๑๒๐ นั้นด้วยทุกประการ

ประกาศมาณวันที่ ๕ ตุลาคม พระพุทธศักราช ๒๔๕๙ เปนวันที่ ๒๑๕๖ ในรัชกาลปัตยุบันนี้