หน้า:ประกาศการเสด็จประพาสฯ ๒๔๐๒ - จอมเกล้าฯ - ๒๔๖๒.pdf/19

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
๑๗

โดยปรกติ การอื่น ๆ จะว่าร่ำไปอิก ก็จะไม่รู้จบ (ต้นฉบับตรงนี้อ่านไม่ออก)ตัดใจความว่า เพราะเหตุที่เรา พระเจ้ากรุงสยาม ไม่อยู่ในครั้งนี้ อย่าให้ใครผู้ใดพาโลโสคลุมใช้การใช้ความคิดออดแอดอย่างเก่า ๆ เลยเปนอันขาดทีเดียว ถ้าใครพูดใครใช้ ก็ให้คนทั้งปวงรู้ว่า คนนั้นบิดพลิ้วแชเชือนไปเอง ไม่เปนเพราะในหลวงขัดขวาง ในหลวงได้แต่งตั้งสั่งไว้ให้การทั้งปวงเปนไปโดยปรกติทุกสิ่งทุกประการทุกหมู่ทุกกรมแล้ว ขอท่านทั้งปวงจงทราบดังประกาศนี้เทอญ

สั่งณวัน ค่ำ ปีมแม เอกศก จุลศักราช ๑๒๒๑