หน้า:ประกาศหัวหน้าผู้รับผิดชอบฯ (๐๒) ๒๕๖๓-๑๐-๑๖.pdf/2

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว

เล่ม ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๒๔๓ ง

๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓
หน้า ๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

ข้อ  หากพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจพบยานพาหนะตามข้อ ๑ สามารถยึดหรืออายัดยานพาหนะดังกล่าว พร้อมทั้งสิ่งของต่าง ๆ ได้ ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่า ได้ใช้หรือจะได้ใช้สิ่งนั้นเพื่อการกระทำ ส่งเสริม หรือสนับสนุนการกระทำให้เกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

  • ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
  • พลตำรวจเอก สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข
  • ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
  • หัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง