หน้า:ประกาศเฉลิมพระนามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (๒๔๗๗-๐๓-๒๕).pdf/1

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๔๗๗
เล่ม ๕๑ หน้า ๑๔๐๗
ราชกิจจานุเบกษา

ตราพระราชลัญจกรพระครุฑพ่าห์
ประกาศ
เฉลิมพระนามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

โดยที่คณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ได้ปรึกษาด้วยคณะรัฐมนตรีเห็นชอบพร้อมกันว่า

ในระหว่างที่ปวงชนชาวสยามยังมิได้ถวายพระปรมาภิไธยแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกอันจะพึงมีตามราชประเพณีนั้น เป็นการสมควรที่จะเฉลิมพระนามให้เหมาะสมแก่พระเกียรติ