หน้า:ประกาศเพลงชาติ (๒๔๗๗-๐๘-๒๐).pdf/1

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๔๗๗
เล่ม ๕๑ หน้า ๑๕๕๓
ราชกิจจานุเบกษา

ประกาศเพลงชาติ

บัดนี้ คณะกรรมาธิการเพลงชาติได้รับรองทำนองเพลงของพระเจนดุริยางค์ และเนื้อร้องของขุนวิจิตรมาตรา กับนายฉันท์ ขำวิไล ตามแบบที่แนบมานี้แล้ว จึ่งขอประกาศให้ทราบทั่วกันว่า รัฐบาลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรับรองเพลงที่ว่านี้เป็นเพลงชาติอันจะพึงบรรเลงและร้องได้ในบรรดาโอกาสอันสมควร

  • ประกาศมาณวันที่ ๒๐ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๔๗๗
  • นายพันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา
  • นายกรัฐมนตรี
บทเพลงชาติ

 แผ่นดินสยามนามประเทืองว่าเมืองทอง

ไทยเข้าครองตั้งประเทศเขตต์แดนสง่า

สืบเผ่าไทยดึกดำบรรพ์โบราณลงมา

รวมรักษาสามัคคีทวีไทย

บางสมัยศัตรูจู่โจมตี

ไทยพลีชีพร่วมรวมรุกไล่

เข้าลุยเลือดหมายมุ่งผดุงผะไท

สยามสมัยบุราณรอดตลอดมา