หน้า:ประชุมพงศาวดาร (ภาค ๑๒) - ๒๔๖๒.pdf/38

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
๓๒


๑๘๒๘ สิงหาคม ที่ ๒๓  มิชชันนารีชื่อ ชาลส์ คุตสลัฟ คน ๑ เยมส์ ตอมลิน คน ๑ แรกเข้ามาสอนสาสนาคฤศตังลัทธิโปรเตสตันต์ในกรุงเทพฯ (คุตสลัฟคนนี้ ที่เรียกในหนังสือแสดงกิจจานุกิจว่า หมอกิศลับ

๑๘๓๓ มีนาคม ที่ ๒๕  มิชชันนารีชื่อ ยอน เตเลอ โยนส์ เข้ามากรุงเทพฯ (คนนี้เรียกในหนังสือแสดงกิจจานุกิจว่า หมอยอนอเมริกัน)

๑๘๓๔ กรกฎาคม ที่ ๑๘  มิชชันนารีชื่อ วิลเลียม ดีน กับหมอบรัดเล เข้ามาถึงกรุงเทพฯ
 ปีนี้ แรกพวกมิชชันนารีเอาเครื่องพิมพ์เข้ามากรุงเทพฯ
สิงหาคม ที่ ๕  มิชชันนารีแรกเช่าที่นายกลิ่น (น้องชายสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ จี่) ตั้งโอสถศาลาข้างใต้ท่าวัดเกาะ (หมอบรัดเลอธิบายไว้ในที่อื่น