หน้า:ประชุมพงศาวดาร (ภาค ๑๖) - ๒๔๗๕.pdf/22

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
๑๘

 อัมพา ทำราชการอยู่ในกรุง ๑

 อำแดงแป้น ๑

 อำแดงมก ๑

 อำแดงเมน ๑

 รวมบุตรหญิง ๔ คน

พระยาอภัยภูเบศร์ รศ มีบุตรชายหญิงรวม ๑๐ คน มีรายชื่อดังนี้

 พระพิทักษ์สรไกร อยู่เมืองนครราชสิมา ๑

 นายแก้ว ๑

 นายเมียก ๑

 นายฉิม ๑

 นายเพ็ชร์ ๑

 รวมบุตรชาย ๕ คน

 เอม ภรรยาพระยานุภาพไตรภพเมืองนครเสียมราฐ ๑

 กอง ภรรยาเจ้าพระยานครราชสิมา ๑

 แป้น ภรรยาพระยาราชสุภาวดี ๑

 ทับ ภรรยาพระยายมราชเมืองอุดงมีไชย ๑

 อำแดงแย้ม ๑

 รวมบุตรหญิง ๕ คน

พระยาอภัยภูเบศร์ เชด มีบุตรชายหญิงรวม ๔ คน มีรายชื่อดังนี้

 พระภักดีบริรักษ์ ศุข ๑