หน้า:ประชุมพงศาวดาร (ภาค ๑๖) - ๒๔๗๕.pdf/23

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
๑๙

 พระพิทักษ์บดินทร โสม ๑

 รวมบุตรชาย ๒ คน

 อำแดงแก้ว ภรรยาพระยาพิทักษ์บดินทร แก้ว ๑

 อำแดงกอง ภรรยาพระเสนาธิบดีเมืองพระตะบอง ๑

 รวมบุตรหญิง ๒ คน

นักพระองค์อิ่มมีบุตรชายหญิงรวม ๓ คน มีรายชื่อดังนี้

 นักองค์ทิม ชาย ๑

 นักองค์มี หญิง ๑

 นักองค์ดารา หญิง ๑

พระยาอภัยภูเบศร์ นอง มีบุตรชายรวม ๕ คน มีรายชื่อดังนี้

 หลวงอภัยพิทักษ์ เป็นพระคทาธรธรณินทร์ เยีย ๑

 นายทองอยู่ ๑

 นายขำ ๑

 นายบัว ๑

 นายยศ ๑

แต่งใหม่เมื่อจะพิมพ์หนังสือนี้

เจ้าพระยาคทาธรธรณินทร์ เยีย มีบุตรชายหญิงรวม ๔ คน มีรายชื่อดังนี้

 เจ้าพระยาอภัยภูเบศร์ ชุ่ม ๑

 คุณหญิงขลิบ ภรรยาพระยาณรงค์เรืองฤทธิ บุตรเจ้าพระยามุขมนตรี ๑