หน้า:ประชุมพงศาวดาร (ภาค ๑๙) - ๒๔๖๓ b.pdf/66

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ยังไม่ได้พิสูจน์อักษร
๕๖

พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นอดุลยลักษณสมบัติ ท้าวสมศักดิ์ (เนย) ท้าวโสภานิเวศ (ลิ้ม) ท้าวอินทรสุริยา ท้าวทรงกันดาล (ศรี) ท้าวพิพัฒน์โภชา ท้าวศรีสัตยานุรักษ์ ท้าวรักษามณเฑียร เจ้าพระยายมราช (แก้ว) พระยาสีหราชเดโชไชย (พิณ) พระยาราชสุภาวดี (ปาน) พระยาอภัยรณฤทธิ์ (เฉย) พระยาพิไชยสงคราม พระยาราชสัมภารากร พระยาพระกฤษณรักษ์ พระยาราชวังสรรค์ พระยาประจักษ์วรวิไสย พระยาฤทธิไกรเกรียงหาญ พระยาจ่าแสนบดี (ขลิบ) พระยาเวียงใน