หน้า:ประชุมพงศาวดาร (ภาค ๑) - ๒๔๕๗.pdf/182

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
๑๖๑
อักษรไทยย่อที่เมืองกำแพงเพ็ชร
(คัดจากวชิรญาณรายเดือน เล่ม ๑ ฉบับที่ ๒ ปี ๑๒๔๖ น่า ๑๖๐)

คำจาฤกนี้ได้คัดมาจากตัวจำลองที่ในหอพระสมุดวชิรญาณ แต่แผ่นศิลานั้นกระเทาะเสียบ้างแล้ว อ่านไม่ได้ความ จึงได้ .ล. ไว้ แผ่นศิลานี้จาฤกในสมัยเดียวกับหลักที่ ๒ มีความดังนี้

ศักราช ๑๒๓๙ ปีระกา เดือนแปด ออกห้าค่ำ วันศุกรหนไท ถัดเราปู .ล. สกุณินักสัดตว เมื่อยามอนนสถาปนาน้นนเปนหกค่ำแล้ พรญาฦไทยราช ผู้เปนลูกพรญาเลือไทย เปนหลานพรญารามราช เมื่อได้เสวยราชในเมืองศรีสัชนาไลยศุโขไทย ได้ราชาภิเศกอนนฝูงท้าวพรญาท้งงหลายอนนมิศหายอนนมีในสี่ทิศนี้แต่งกรยาตงวายของฝางหมากมาลามาไหว้บนนยดดยญอภิเศกเปนท้าวเปนพรญา จึงขึ้นชื่อ ศรีสุริยพรมหาธรมมราชาธิราช หากเอาพรศรีรัตนมหาธาตุอันนี้มาสถาปนาในเมืองนครปุนี้ปีน้นน พระมหาธาตุอนนนี้ใช่ธาตุอนนสามาน คือพระธาตุแท้จริงแล้ เอาลุกแต่ลงกาทวีปพู้นมาดาย เอาทั้งพืชน์พระศรีมหาโพธิอันพระพุทธเจ้าเราเสด็จอยู่ใต้ต้นแล .ล. หลขุนมารา

๑๑