หน้า:ประชุมพงศาวดาร (ภาค ๒๘) - ๒๔๖๖ b.pdf/29

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
๒๓

แล้วมีอักษรผุดขึ้นที่ตัว ศิษย์ทั้ง ๔ คนก็เข้ามาอ่านดูแลถามความในใจที่ยิบราเอลลงมาบอกนั้น เห็นถูกต้องกันแล้วจึงจาฤกลงไว้เปนคัมภีร์หนึ่ง ก็แลคัมภีร์เดิมนาบีอาดัมลงไว้ ๑๐ เล่มในภาษาเทศ นาบีเซดลง ๕๐ เล่มในภาษีจีน อิดดริศ ลงไว้ ๓๐ เล่ม อิบราเฮมลงไว้ ๑๐ เล่ม นาบีมุชา ๑ เล่ม ชื่อ เต้าเหร็ด ลงเปนร้อยคัมภีร์ นาบีดาอุดลงไว้ ๑ เล่มในภาษาอิบรานี ชื่อว่า ดาวโปน นาบีอิชาลงไว้ ๑ เล่ม ชื่อ อินเซม มหะหมัดลงไว้ ๑ เล่ม ชื่อ กรอ่าม มหะหมัดมีกำลังมากขึ้น ก็ให้ศิษย์ผู้ใหญ่ทั้งสี่คนเที่ยวปราบปรามบ้านเมืองทั้งปวงฝ่ายใต้ฝ่ายเหนือตวันตกตวันออกจนถึงแผ่นดินฮินดูสุลต่านตลอดถึงชวามะลายู ผู้ใดรับคำสอน ก็ไว้ชีวิต ผู้ใดไม่เชื่อด้วย ก็ฆ่าเสีย ไว้แต่เด็ก ๆ ให้ครูสอนสาสนาต่อไป มหะหมัดมีภรรยา ๑๒ คน คือ นางดาดะชะ บุตรีรวยลิบ ๑ นางสุดะ บุตรีดำอะ ๑ นางอาวิชา บุตรีอาปุดาอา ๑ นางซับฟาฮา บุตรีกุมาร ๑ นางโจมหะมีนา บุตรีอามิศฟีอาน ๑ นางเดนับ บุตรีบดิมา ๑ นางยาหาศ บุตรียาเรีย ๑ นางเดนับอิกคน ๑ นางอุไมสะลามา ๑ นางอุไมมุนา ๑ นางซับเฟีย บุตรีฮูไย ๑ นางมาเรีย ๑ มหะหมัดมีบุตร ๗ คน เปนชาย ๓ คน ชื่อ เดาแซน ๑ ชื่อ ฮับดาลา ๑ ปอเฮระ ๑ บุตรหญิง ๔ คน ชื่อ นางนัด ๑ นางรอตียะ ๑ นางอุไมดละชุน ๑ นางฟอตีมา ๑ บุตรชายถึงแก่กรรม มหะหมัดเหลือแต่บุตรหญิง มหะหมัดนั้นมีชื่ออิกว่า ระสู่หลุ่นหล่า ๆ ยกนางฟอตีมาให้เปนภรรยาอาลี ๆ เกิดบุตรชาย ๒ คน ชื่อ อิมัมมะฮูซัน คน ๑ อิมัมมะฮูเซน คน ๑ มหะหมัด