หน้า:ประชุมพงศาวดาร (ภาค ๒) - ๒๔๕๗ b.pdf/115

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
๑๐๕

ทำราชการฉลองพระเดชพระคุณต่อไป ในแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ตั้งรายามุดา อับดุลมาน เปนที่พระยาตรังกานู พระราชทานเครื่องยศบาระหุมริฝินให้แก่พระยาตรังกานูอับดุลมานต่อไป

การบ้านเมืองก็เปนปรกติเหมือนแต่ก่อน พระยาตรังกานู อับดุลมาน มีบุตรชายชื่อ ตนกูอับดะละ ๑ พระยาตรังกานู อับดุลมาน ว่าราชการเมืองได้ ๕ ปีก็ถึงแก่กรรม ตนกูสะมะแอ ตนกูมังโซ ผู้น้อง กับบุตรหลานพระยาตรังกานู อับดุลมาน แลศรีตวันกรมการ พร้อมกันเรียกชื่อศพพระยาตรังกานู อับดุลมาน ว่า บาระหุมอับดุลมาน แลศรีตวันกรมการปฤกษาพร้อมกันให้ตนกูเดาโหด บุตรพระยาตรังกานู บาระหุมริฝิ่น ว่าราชการเมืองต่อไป ตนกูเดาโหดได้ว่าราชการเมืองอยู่เดือน ๑ ก็ถึงแก่กรรม ตนกูมังโซ บุตรพระยาตรังกานู บาระหุมตาแดง กับตนกูอุมา บุตรพระยาตรังกานู บารหุมริฝิน ชิงที่เปนเจ้าเมือง สู้รบกันอยู่ ๓ วัน ตนกูอุมาสู้ไม่ได้ พาสมัคพรรคพวกหนีไปอาไศรยอยู่เมืองสิงคา แล้วออกเที่ยวเปนสลัดตีเรืออยู่ตามทะเล

ตนกูอุมาไปที่เมืองสงขลาครั้ง ๑ ได้พบปะพูดจากับพระยาสงขลา (เซ่ง) ๆ ว่า จะพาตนกูอุมาเข้ามายังกรุงเทพฯ ตนกูอุมาก็หาเข้ามาไม่

ตนกูมังโซได้ว่าราชการเมือง แล้วมีใบบอกมายังเมืองสงขลา ๆ ก็บอกนำเข้ามาณกรุงเทพฯ ในแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ตั้งตนกูมังโซเปนพระยาตรังกานู