หน้า:ประชุมพงศาวดาร (ภาค ๒) - ๒๔๕๗ b.pdf/118

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
๑๐๘

ซึ่งเปนญาติพี่น้องมาแทนตัวเฝ้าทูลลอองธุลีพระบาทถวายสิ่งของตามธรรมเนียม โปรดเกล้าฯ ให้เจ้าพนักงานถามวงษ์ตระกูลตนกูโนะเปนพี่น้องอย่างไรกับพระยาตรังกานู ตนกูโนะแจ้งว่า ตนกูโนะเปนบุตรพระยาตรังกานู มาโซ ด้วย แต่ต่างมารดากันกับพระยาตรังกานู บาระหุมตาแดง ตนกูโนะมีบุตรชายชื่อ ตนกูสหาก ๑ ตนกูจิ ๑ สองคน แลสุลต่านมหะมุด บิดา เปนเจ้าเมืองสิงคา มารดาชื่อ ตนกูริบอ บุตรพระยาตรังกานู อะมัด ซึ่งเรียก บาระหุมริฝิน นั้น เมื่อบิดาถึงแก่กรรม สุลต่านมหะมุดได้เปนเจ้าเมืองสิงคา ไม่ประพฤติการทำนุบำรุงบ้านเมือง วิลันดาไม่ชอบ จึงไล่ออกจากเมืองสิงคา สุลต่านมหะมุดจึงมาอาไศรยอยู่ที่เมืองสิงคโปร์ ครั้นภายหลัง สุลต่านมหะมุดมาอยู่เมืองปาหัง ได้มาเยี่ยมพระยาตรังกานูเนือง ๆ ณปีวอก โทศก แผ่นดินพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สุลต่านมหะมุดให้แจะแดงมะหมัดถือหนังสือมาทางสิงคโปร์เข้ามากรุงเทพฯ ว่า จะขอเข้าเฝ้าทูลลอองธุลีพระบาท ณปีระกา ตรีศก สุลต่านมหะมุดให้แจะแดงมะหมัดถือหนังสือเข้ามาอิกฉบับหนึ่งความเหมือนกัน จึงโปรดเกล้าฯ ให้นายเกิด หลวงโกชาอิศหาก ออกไปลงเรือที่เมืองสงขลาไปสืบสวนดูจนถึงเมืองปาหัง ครั้นนายเกิด หลวงโกชาอิศหาก กับล่ามกรมการเมืองสงขลา ไปถึงเมืองตรังกานู พบสุลต่านมหะมุดอยู่ที่เมืองตรังกานู พระยาตรังกานูให้สุลต่านมหะมุดเข้ามากับหลวงโกชาอิศหาก ด้วยเรือเมืองสงขลา ถึงกรุงเทพฯ เดือน ๗ ปีระกา ตรีศก สุลต่านมหะมุดพักอยู่ที่ตึกริมพระราชวังเดิม