หน้า:ประชุมพงศาวดาร (ภาค ๒) - ๒๔๕๗ b.pdf/120

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
๑๑๐

แลก่อนเรือศรีอยุทธยาเดชยังไม่ถึงเมืองตรังกานูนั้น เจ้าเมืองสิงคโปร์ให้เรือรบชื่อ โกเกช มารับสุลต่านมหะมุดมาส่งณกรุงเทพฯ เรือรบมาถึงเมืองตรังกานูวันอังคาร เดือน ๑๒ แรม ๕ ค่ำ ปีจอ จัตวาศก สุลต่านมหะมุดไม่ยอมมา พระยาตรังกานูจะจัดเรือเมืองตรังกานูเข้ามาส่งสุลต่านมหะมุดณกรุงเทพฯ นายเรือรบไม่ยอม แล้วนายเรือรบออกไปณเรือรบ จึงได้ยิงป้อมเมืองตรังกานูด้วยปืนอัมสตรอง ตั้งแต่บ่ายโมงหนึ่งจนกลางคืนสามสิบหกนัด รุ่งขึ้น วันพุฒ เดือน ๑๒ แรม ๖ ค่ำ ปีจอ จัตวาศก เรือรบแอบฝั่งเข้าไปยิงอิก ๖ นัด แล้วเรือรบกลับไปเมืองสิงคโปร์

เรือศรีอยุทธยาเดชไปถึงเมืองตรังกานูวันอังคาร เดือน ๑ ขึ้น ๔ ค่ำ ปีจอ จัตวาศก สุลต่านมหะมุดหนีไปอยู่ที่ปะสุ เรือศรีอยุทธยาเดชตามไปที่ปะสุก็พบ สุลต่านมหะมุดก็ยอมจะเข้ามากรุงเทพฯ แต่เวลานั้น คลื่นใหญ่ เรือสุลต่านมหะมุดแลครอบครัวสุลต่านมหะมุดออกมาเรือศรีอยุทธยาเดชไม่ได้ พระอนุรักษ์โยธาจึงสั่งให้สุลต่านมหะมุดเดินบกมาณเมืองสงขลา เรือศรีอยุทธยาเดชมาถึงกรุงเทพฯ ณวันอังคาร ขึ้น ๓ ค่ำ เดือน ๒ ปีจอ จัตวาศก สุลต่านมหะมุดก็ไม่มาณเมืองสงขลา โปรดให้หลวงศรีมหาราชาเปนนายเรือกลไฟชื่อ สงครามครรชิต ลงไปสืบ ตามพบสุลต่านมหะมุดที่ปะสุ รับเข้ามาถึงกรุงเทพฯ เดือน ๕ ปีกุน เบญจศก ท่านเสนาบดีได้มีหนังสือฟ้องเรือรบที่มายิงเมืองตรังกานูต่อเสนาบดีผู้ว่าราชการต่างประเทศณกรุงลอนดอน