หน้า:ประชุมพงศาวดาร (ภาค ๒) - ๒๔๕๗ b.pdf/124

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
๑๑๔

เปนเงิน ๑๐ ชั่ง มอบราชการบ้านเมืองให้พระไชเยนทร์ฤทธิรงค์ รายามุดา บังคับบัญชาปกครองบุตรหลานต่อไป เรือรบใช้จักรออกจากกรุงเทพฯ ณวันพฤหัศบดี เดือน ๘ ขึ้น ๑๕ ค่ำ ปีชวด อัฐศก แล้วพ้นไปเปลี่ยนเรือพิทยัมรณยุทธอยู่รักษาเมืองภูเก็จ หลวงศรีมหาราชา ข้าหลวง กับล่าม กลับแต่เมืองตรังกานูมาด้วยเรือพิทยัมรณยุทธ ถึงกรุงเทพฯ ณวันอังคาร เดือน ๘ แรม ๑๐ ค่ำ ปีชวด อัฐศก ราชการบ้านเมืองเรียบร้อย หามีเหตุสิ่งใดไม่ พระยาตรังกานู อุมา ว่าราชการเมืองมาได้ ๓๗ ปี ไม่มีบุตร บุตรหลาน ศรีตวันกรมการ เรียกชื่อศพพระยาตรังกานูอุมาว่า บารหุมอุมา พระไชเยนทร์ฤทธิรงค์ รายามุดา พร้อมด้วยบุตรหลานพี่น้อง ทำต้นไม้ทองเงิน เครื่องราชบรรณาการ แต่งให้อุรังกายอ ศรีตวันกรมการ คุมเข้ามาทูลเกล้าฯ ถวายตามกำหนดปี ถึงกรุงเทพฯ ณวันอังคาร เดือน ๙ ขึ้น ๔ ค่ำ ปีชวด อัฐศก พระไชเยนทร์ฤทธิรงค์ รายามุดา จึงมีหนังสือบอกข่าวพระยาตรังกานูถึงแก่อนิจกรรม

มิศเตอร์นอก เอเยนต์แลกงสุลเยเนราลอังกฤษ มีหนังสือลงวันพุฒ เดือน ๘ แรม ๑๓ ค่ำ ปีชวด อัฐศก มายัง ฯพณฯ ที่สมุหพระกระลาโหม ฉบับหนึ่ง มีความว่า คอเวอนเนอร์เมืองสิงคโปร์มีหนังสือมายังกงสุลว่า สุลต่านเมืองตรังกานูถึงแก่อนิจกรรมแล้ว ให้กงสุลถามคอเวอนแมนต์สยามว่า คอเวอนแมนต์สยามจะตั้งเชื้อวงษ์ของสุลต่านเปนสุลต่านต่อไป หรือคอเวอนแมนต์สยามจะตั้งเชื้อวงษ์ไหน