หน้า:ประชุมพงศาวดาร (ภาค ๒) - ๒๔๕๗ b.pdf/138

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
๑๒๘

สองพัน ให้พระยาเสนหามนตรี พระสุนทรรักษ์ คุมลงไปสมทบกับพระยาไชยาท้ายน้ำณเมืองกลันตัน พระยากลันตัน พระยาจางวาง ตนกูปะษา เห็นไพร่พลกองทัพยกมามาก พระยากลันตัน พระยาจางวาง ตนกูปะษา จะได้เกรงอำนาจ การจึงจะสำเร็จได้ แต่เมื่อจะยกไปนั้น ให้กิติศัพท์ฦาว่า สิ้นเทศกาลนาแล้ว ถึงกำหนด ตนกูปะษาจะพาครอบครัวสมัคพรรคพวกขึ้นมาเมืองหนองจิก เจ้าพระยานคร พระยาสงขลา ให้พระยาเสนหามนตรี พระสุนทรนุรักษ์ ลงมาช่วยพระยาไชยาท้ายน้ำรับครอบครัวตนกูปะษาจ่ายเสบียงอาหารมิให้ขัดสน

หลวงพิพิธภักดีรับท้องตรากราบถวายบังคมลาไปจากกรุงเทพฯ ณวันจันทร เดือนหก แรมแปดค่ำ ปีขาน จัตวาศก วางท้องตราเมืองนครศรีธรรมราช เมืองสงขลา แล้วไปเมืองกลันตัน พระสุนทรนุรักษ์คุมไพร่เมืองสงขลาไปถึงเมืองกลันตันณวันพุฒ เดือนแปด อุตราสาธ ขึ้นสี่ค่ำ ปีขาน จัตวาศก พระยาเสนหามนตรีคุมไพร่เมืองนครศรีธรรมราชไปถึงเมืองกลันตันณวันเสาร์ เดือนแปด อุตราสาธ แรมแปดค่ำ ปีขาน จัตวาศก ได้ปฤกษาราชการเมืองกลันตันพร้อมด้วยพระยาไชยาท้ายน้ำ ว่ากล่าวตนกูปะษาก็อ่อนน้อมยอมมาเมืองหนองจิก ณวันจันทร์ เดือนสิบ ขึ้นแปดค่ำ ปีขาน จัตวาศก ตนกูปะษาได้พาครอบครัวออกเดินมาจากเมืองกลันตัน เปน ๑๓๘๘ ครัว ชายหญิงใหญ่น้อย ๖๘๖๓ คน การซึ่งรับส่งตนกูปะษาครั้งนี้ พระยาตรังกานูจัดเรือช่วยรับส่งตนกูปะษา ๓๐ ลำ ช้างเมืองสงขลา ๕๐ ช้าง ตนกูปะษา ๕