หน้า:ประชุมพงศาวดาร (ภาค ๒) - ๒๔๕๗ b.pdf/143

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
๑๓๓

พระยากลันตัน รายามุดา พระยารัษฎาธิบดีบุตรบุรุษย์พิเสศ จึงมีหนังสือบอกให้หวันมุดา นายไพร่ ถือมาทางเมืองนครศรีธรรมราช ๆ ส่งเข้ามาถึงกรุงเทพฯ มีความว่า พระยากลันตัน รายามุดา พระยารัษฎาธิบดีบุตรบุรุษย์พิเสศ ปฤกษาญาติพี่น้องเห็นชอบพร้อมกันแล้ว แต่พระยากลันตันสั่งหวันมุดามานอกหนังสือบอกให้กราบเรียน ฯพณฯ ที่สมุหพระกลาโหม ว่า ซึ่งโปรดเกล้าฯ ให้เพิ่มยศบรรดาศักดิ์ขึ้นนั้น พระเดชพระคุณเปนล้นเกล้าฯ แต่อักษรว่า จางวาง นั้นขอเปลี่ยนให้เปนอย่างอื่น

ฯพณฯ ที่สมุหพระกลาโหม ได้ทราบแล้ว นำขึ้นกราบบังคมทูลพระกรุณา ความทราบฝ่าลอองธุลีพระบาท จึงโปรดเกล้าฯ ให้เจ้าพนักงานกรมพรอาลักษณ์แต่งนามลงในสัญญาบัตรว่า พระยาเดชานุชิต มหิศรายานุกูล วิบูลย์ภักดี ศรีสุลต่านมะหมัด รัตนธาดา มหาปธานาธิการ ผู้กำกับดูแลผิดแลชอบในราชการเมืองกลันตัน เสร็จแล้ว จึงโปรดเกล้าฯ ให้พระอมรวิไสยสรเดช เจ้ากรมทหารปืนใหญ่ กับพระยาราชวังสรรค์ จางวางกรมอาษาจาม พระเสนหามนตรี ผู้ช่วยราชการเมืองนครศรีธรรมราช เปนข้าหลวงไปด้วยเรือรบชื่อ พิทยัมรณยุทธ เชิญสัญญาบัตรแลท้องตราตั้งพระยากลันตันเปนที่พระยาเดชานุชิต พระยารัษฎาธิบดีบุตรบุรุษย์พิเสศเปนที่พระยากลันตัน ณเมืองกลันตัน เรือรบใช้จักรออกจากกรุงเทพฯ ณวันอาทิตย์ เดือน ๔ แรม ๕ ค่ำ ปีชวด อัฐศก พระราชทานตั้งเสร็จแล้ว กลับมาถึงกรุงเทพฯ ณวันพฤหัศบดี เดือน ๖ ขึ้น ๗ ค่ำ ปีฉลู นพศก