หน้า:ประชุมพงศาวดาร (ภาค ๒) - ๒๔๕๗ b.pdf/15

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว

เมืองนคร แลให้กรมการแต่งขุนหมื่นถือหนังสือเปนราวข่าวไปถึงหลวงศรีราชสงครามภักดี ปลัด แลหลวงภักดีราช ยกรบัตร แลกรมการทั้งหลายณเมืองนคร ให้ปลูกหอเปนมณฑป แลตั้งระเนียด รั้วไก่ ร้านไฟ แลทิมดาบ แลเกยซ้ายขวา แลฉนวน แลเกยช้างสำหรับพระราชโองการ แลตราพระครุธพ่าห์ พระสุพรรณบัตร ตามธรรมเนียม แล้วให้เกณฑ์พระหลวงขุนหมื่นณเมืองนครให้สรรพด้วยธงเทียวฆ้องกลองแตรสังข์มาแห่รับพระราชโองการ แลตราพระครุธพ่าห์ พระสุพรรณบัตร ไปประทับฉนวนขึ้นบนเกย จึงเอาคานหามเข้ารับพระราชโองการถึงพระมณฑป แล้วให้แต่งขุนหมื่นกรมการคุมไพร่มีเครื่องสาตราวุธสำหรับมืออยู่นั่งยามตามเพลิงตระเวนจงสมควร ให้แต่งเปนกองซุ่มกองรายพิทักษ์รักษาอย่าให้เปนเหตุการประการใดได้ แลให้ประโคมฆ้องกลองแตรสังข์ณทิมดาบซ้ายขวาจงทุกเวลาตามธรรมเนียม แล้วให้เจ้าพนักงานไปกวาดแผ้วพระวิหารวัดมหาธาตุ แลตั้งเบญจาสามชั้นหุ้มผ้าขาวมีเสาเพดานแล้วกั้นม่านรอบ แลม่านน่านั้นเปนม่านสองไข แลปูเสื่อพรมตั้งเตียงทองสำหรับรองพระราชโองการในเบญจาในพระวิหารวัดมหาธาตุจงสรรพไว้ ครั้นได้ฤกษ์ จึงให้กรมการนิมนต์พระสงฆ์ราชาคณะ ๕ รูป อันดับ ๑๕ รูป มาพร้อมกันในพระวิหารนั้น แล้วให้พระหลวงขุนหมื่นกรมการแลหลวงขุนหมื่นณเมืองนคร แลผู้รั้งกรมการหัวเมืองซึ่งขึ้นแก่เมืองนครนั้น นุ่งสมปักขาว ห่มเสื้อขาว แต่งพานหมาก ถวายบังคมพร้อมกันแล้ว แลให้ตั้งแห่น่าหลังเปนคู่แห่เรียงกันไปจนถึงพระวิหาร แล้วให้ประโคมแตรสังข์ฆ้องกลองขึ้น แล