หน้า:ประชุมพงศาวดาร (ภาค ๒) - ๒๔๕๗ b.pdf/68

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
๕๘

กับพระยาประสิทธิสงคราม หม่อมศรีภักดีนั้นได้กับท้าวเทพกระสัตรี มีลูกสองคน หญิงชื่อ แม่ปราง ชายชื่อ เทียน เปนพระยาถลาง หึต ท้าวเทพกระสัตรีเปนหม้ายแล้วได้กับพระยาพิมล มีลูกหญิงใหญ่ชื่อ แม่ทองมา ไปถวายเปนมารดาเจ้าครองอุบล ลูกถัดมาชาย ๒ คนชื่อ จุ้ย ชื่อ เนียม ชื่อ จุ้ย เปนพระยกรบัตร ชื่อ เนียน เปนมหาดเล็กครั้งต้นแผ่นดิน ลูกหญิงชื่อ แม่กิ่ม แม่เมือง ครั้นพระยาพิมลต้องความไปอยู่เมืองพัทลุง พระยาถลาง เทียน ลูกเลี้ยง ฟ้องที่ถลางได้พระยาถลาง เจียดทอง ๆ ต้องโทษเข้าไปตายณกรุง ที่ถลางได้พระยาถลาง หึต เปนเจ้าเมือง ที่ปลัดได้นายเรืองเปนพระยาปลัด ที่ยกรบัตรได้พระยาถลาง ชู เปนพระยายกรบัตร ครั้งนั้น เมืองถลาง เจ้าเมือง ปลัด ยกรบัตร ก็เปนพระยา ฝ่ายเมืองภูเก็จ หลวงภูเก็จข้างคดเปนเจ้าเมือง แล้วได้นายศรีชาย นายเวร เปนพระภูเก็จ แล้วได้มาบิดาหลวงปลัด อุด เขตรแดนเมืองภูเก็จกับเมืองถลางเอาบางคูคต ชื่อตามคลองน้ำ เปนแดน ว่า เมืองภูเก็จเดิมเปนเมืองใหญ่ กลับมาขึ้นกับเมืองถลาง เขตรแดนฝ่ายตวันตก หินชายพลายตะโหนด ฝ่ายตวันออก เกาะมะพร้าว อ่าวตันแก แหลมหง้า แหลมมัตผ้า เปนแขวงเมืองภูเก็จตลอดออกไปเกาะยาว เกาะอลัง เกาะกล้วย แหลมบามู เกาะแรดนาคา เกาะรวะ เกาะนาร เกาะป้าโญ้ย เกาะชงำ อ่าวภารามา เกาะบาหนัต เกาะคุลา ตลอดมาแหลมคอเวน ปากก็หญิก แหลมปากพระ ท่าข้ามปากน้ำหมอน ปากพระคนละฟากฝ่ายเมืองตะกั่วทุ่ง ฝ่ายเมืองตะกั่วทุ่งเล่า ปากพระว่า เจ้าพระยาอินทวงษาตั้งวังปราบที่ปลูกวังขึ้นยังไม่สำเร็จ