หน้า:ประชุมพงศาวดาร (ภาค ๒) - ๒๔๕๗ b.pdf/75

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
๖๕

 เมืองภูเก็จ หลวงภูเก็จ ข้างคด เปนเจ้าเมือง แล้วนายศรีชาย นายเวร เปนพระภูเก็จ แล้วบิดาหลวงปลัด อุก เปนเจ้าเมือง

 เมืองตะกั่วทุ่ง เดิมหลวงเพชรเปนเจ้าเมือง ได้มาพระตะกั่วทุ่งขาหัก ได้มานายถีเปนจอมศรีภักดี เปนเจ้าเมือง เปนพ่อพระปลัด เปนพ่อแม่เมือง แม่พระวิเศษ แล้วได้มาพระตะกั่วทุ่ง ขุนดำ พ่อพระตะกั่วทุ่ง ถิน แล้วได้มาพระตะกั่วทุ่ง ถิน ทุกวันนี้ แล้วได้มาพระตะกั่วทุ่ง อ่อน แล้วได้มาพระตะกั่วทุ่ง กล่อม

 เมืองตะกั่วป่า จอมภักดีเสนา แขก เปนเจ้าเมือง แล้วได้มาพระวิชิตหูหนวก ได้มาหลวงตะกั่วป่า จีน ได้มาหลวงณรงค์ บุตรพระยาประสิทธิสงคราม จางวาง ได้มาพระตะกั่วป่า เกษ พ่อพระตะกั่วป่า ม่วง จีนพาไปฆ่าเสีย แล้วพระอินกองนอกไชยามาได้เปนพระตะกั่วป่า แล้วได้มาพระตะกั่วป่า ม่วง แล้วได้มาพระตะกั่วป่า อุ

สำเนาสารตราพระคชสีห์

 หนังสือเจ้าพระยาอรรคมหาเสนาธิบดี อภัยพิริยปรากรมพาหุ สมุหพระกระลาโหม มาถึงเจ้าพระยาศรีธรรมาโศกราชชาติเดโชไชย มไหสุริยาธิบดี อภัยพิริยปรากรมพาหุ เจ้าพระยานครศรีธรรมราช พระยาวิชิตเสนามหาพิไชย อภัยพิรียศรีสงคราม พระยาพัทลุง พระยาพิไชยคิรีศรีสมุทสงคราม พระยาสงขลา พระยาวิชิตภักดีศรีพิไชยสงคราม พระยาไชยา พระเพชรคำแหงสงคราม พระชุมพร หลวงเทพคิรีศรีสงคราม หลวงปทิว ด้วยเจ้าพระยา