หน้า:ประชุมพงศาวดาร (ภาค ๒) - ๒๔๕๗ b.pdf/82

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
๗๒

ที่ ๑๕ ตนกูลิยาอุดินมัดรำซะได้เปนเจ้าเมืองไทรบุรี เรียกว่า สุลต่านลิยาอุดินมัดรำซะ ตั้งอยู่เมืองเดิม สุลต่านลิยาอุดินมัดรำซะมีบุตรชายชื่อ ตนกูอะตาอินลามหะมัดซะ ๑ ตนกูอะมัดตายุดินมัดรำซะ ๑ สุลต่านลิยาอุดินมัดรำซะถึงแก่กรรม ยกศพชื่อว่า บาระหุมกาบะลี

ที่ ๑๖ ตนกูอะตาอินลามหะมัดซะ ได้เปนเจ้าเมืองไทรบุรี เรียกว่า สุลต่านอะตาอินลามหะมัดซะ ตั้งเมืองอยู่ปูเลาปินัง คือ เกาะหมาก สุลต่านอะตาอินลามหะมัดซะมีบุตรชายชื่อ ตนกูมหะมัดยิหวา ๑ สุลต่านอะตาอินลามหะมัดซะถึงแก่กรรม ยกศพชื่อว่า บาระหุมปูเลาปินัง

ที่ ๑๗ ตนกูอมัดตายุดินมัดรำซะ ผู้น้องสุลต่านอะตาอินลามหะมัดซะ ได้เปนเจ้าเมืองไทรบุรี เรียกว่า สุลต่านอะมัดตายุดินมัดรำซะ ตั้งเมืองอยู่ที่ปุเลาลิบง คือ เกาะลิบง บุตรไม่ปรากฎ สุลต่านอะมัดตายุดินมัดรำซะถึงแก่กรรม ยกศพชื่อว่า บาระหุมลิบง

ที่ ๑๘ ตนกูมหะมัดยิหวา บุตรสุลต่านอะตาอินลามหะมัดซะ ได้เปนเจ้าเมืองไทรบุรี เรียกว่า สุลต่านมหะมัดยิหวากัยนันอาดิลินมูอัดลำซะ ตั้งเมืองอยู่ที่กายัง เมืองปลิศ แล้วมาตั้งอยู่ที่กอตาสตาอิก สุลต่านมหะมัดยิหวากัยนันอาดิลินมูอัดลำซะมีบุตรชายชื่อ ตนกูอัปดลลา ๑ ตนกูลิยาอุดิน ๑ สองคน สุลต่านมหะมัดยิหวากัยนันอาดิลินมูอัดลำซะถึงแก่กรรม ยกศพชื่อว่า บาระหุมกาหยัง

ที่ ๑๙ ตนกูอัปดลลาได้เปนเจ้าเมืองไทรบุรี เรียกว่า สุลต่านอัปดลลามัดรำซะ ตั้งเมืองอยู่ที่ปากน้ำคลองเกดะ เรียกว่า โกสะต ตนกูลิยาอุดิน ผู้น้อง เปนรายามุดา ตั้งบ้านเรือนอยู่ที่เมืองปลิศ สุลต่าน