หน้า:ประชุมพงศาวดาร (ภาค ๒) - ๒๔๕๗ b.pdf/97

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
๘๗

หวันอาม่าน ๑ หวันมหะมัดอายิด ๑ เสกมะหมัด ๑ หวันอาหวัง ๑ เสื้ออัตลัดคนละตัว พระยาวิเสศสงคราม ช้างเผือกสยามชั้นที่ ๔ ชื่อ ภูษนาภรณ์ เสกอามิต มงกุฎสยามชั้นที่ ๕ ชื่อ วิจิตราภรณ์ เสกมะหมัด มงกุฎสยามชั้นที่ ๕ ชื่อ วิจิตราภรณ์ พระยาอภัยนุราช พระยาสตูน ช้างเผือกสยามชั้นที่ ๔ ชื่อ ภูษานาภรณ์ ตนกูฮามิด มงกุฎสยามชั้นที่ ๕ ชื่อ วิจิตราภรณ์ ตนกูมะหมัด มงกุฎสยามชั้นที่ ๕ ชื่อ วิจิตราภรณ์ โดยสมควรแก่ความชอบ

ณปีขาล สัมฤทธิศก จุลศักราช ๑๒๔๐ ปี เจ้าพระยาไทรบุรีมีหนังสือบอกให้พระชลสินธุสงครามไชย ผู้ช่วยราชการ ถือมาว่า วันคมิด เดือนดนหิยะ ที่ ๑๑ ศักราชแขก ๑๒๙๓ ปี ตรงกับวันพุฒ ขึ้นสิบสามค่ำ เดือนอ้าย ปีชวด อัฐศก รายามุดาเมืองไทรบุรีป่วยถึงแก่กรรม ขอรับพระราชทานพระชลสินธุสงครามไชยเปนที่รายามุดาทำราชการสนองพระเดชพระคุณต่อไป

ณวันจันทร์ แรมสิบสามค่ำ เดือนยี่ ปีขาล สัมฤทธิศก โปรดเกล้าฯ พระราชทานสัญญาบัตรตั้งพระชลสินธุสงครามไชยเปนที่พระเสนีณรงค์ฤทธิ รายามุดาเมืองไทรบุรี พระราชทานเครื่องยศครอบทอง

ณปีเถาะ เอกศก จุลศักราช ๑๒๔๑ ปี เจ้าพระยาไทรบุรีมีหนังสือมาว่า ณวันศุกร ขึ้นสามค่ำ เดือนเจ็ด ปีเถาะ เอกศก หวันมหะมัดเมรัน มารดาเจ้าพระยาไทรบุรี ป่วยเปนโรคป่วงใหญ่ถึงแก่อนิจกรรม มีท้องตราโปรดเกล้าฯ ให้หลวงโกชาอิศหากคุมเงินสลึงออกไปพระราชทานเจ้าพระยาไทรบุรีทำบุญให้ทานในการศพหวันมหะมัดเมรัน ๕ ชั่ง