หน้า:ประชุมพงศาวดาร (ภาค ๓๔) - ๒๔๖๙.pdf/3

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว

บัดนี้ นายเรือโท สุวรรณ ศุภสมุทร จะทำการปลงศพสนองคุณนายหลี ศุภสมุทร ผู้เปนบิดา มาขออนุญาตพิมพ์หนังสือเรื่องนี้ กรรมการเห็นควรจึงอนุญาตให้พิมพ์ตามประสงค์

อนึ่ง เจ้าภาพได้เรียงประวัติของผู้มรณะส่งมาขอให้พิมพ์ไว้ในหนังสือนี้เป็นเครื่องระลึกด้วย จึงได้นำลงพิมพ์ไว้ต่อท้ายคำนำนี้ไป

  • ลายมือชื่อของกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์
  • อุปนายก
  • หอพระสมุดวชิรญาณ
  • วันที่ ๑๓ ตุลาคม พระพุทธศักราช ๒๔๖๙