หน้า:ประชุมพงศาวดาร (ภาค ๕๒) - ๒๔๘๒.pdf/3

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
คำนำ

ด้วยพระโสภณอักษรกิจได้แสดงความจำนงมายังกรมศิลปากรว่า ในวาระที่พระยาและคุณหญิงอรรถศาสตร์โสภณจะประกอบการกุศลปัญญาสมวารอุทิศแด่คุณนายเชย วิฏฐารวินิจฉัย ใคร่จะพิมพ์ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ ๕๒ เรื่อง "จดหมายเหตุเมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสวรรคต" ช่วยเจ้าภาพเพื่อแจกเป็นที่ระลึกแก่ผู้มาร่วมกุศลในงานนั้น กรมศิลปากรจึงอนุญาตให้พิมพ์ได้ตามความประสงค์

ขออนุโมทนากุศลซึ่งพระโสภณอักษรกิจได้พิมพ์หนังสือเรื่องนี้อุทิศเป็นทักษิณานุปทาน จงเป็นผลบันดาลให้สำเร็จความสุขแด่คุณนายเชย วิฏฐารวินิจฉัย โดยควรแก่คติวิสัยในสัมปรายภพเทอญ.

ช.ภ.
กรมศิลปากร
วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๔๘๒