หน้า:ประชุมพงศาวดาร (ภาค ๕๒) - ๒๔๘๒.pdf/5

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
สารบาน
เสด็จไปทอดพระเนตรสุริยอุปราคาที่ตำบลหว้ากอ หน้า
เสด็จกลับกรุงเทพฯ "
ทรงพระประชวรไข้ "
สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมขุนพินิตประชานาถ ทรงประชวรพระยอด "
ตั้งกองล้อมวงสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมขุนพินิตประชานาถ "
ทรงมอบหมายการรักษาแผ่นดินแก่พระราชวงศและขุนนางผู้ใหญ่ "
พระราชทานประคำทองแก่สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมขุนพินิตประชานาถ "
พระราชกระแสเรื่องสืบราชสมบัติ "
รับสั่งจะให้สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมขุนพินิตประชานาถ เข้าเฝ้า " ๑๐
ทรงฝากฝังสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมขุนพินิตประชานาถ แก่พระยา
สุรวงศฯ " ๑๑
ทรงอำลาพระราชวงศและข้าราชการ " ๑๓
พระราชดำรัสเรื่องราชการแผ่นดิน " ๑๔
ทรงพระราชนิพนธ์คำขมาสงฆ์ภาษาบาลี " ๑๕
คำแปลคำขมาสงฆ์ " ๑๗
เสด็จสวรรคต " ๑๙
พระราชวงศและข้าราชการที่มาประชุมเมื่อเสด็จสวรรคต " ๑๙
อปโลกถวายราชสมบัติพระเจ้าแผ่นดินองค์ใหม่ " ๒๒