หน้า:ประชุมพงศาวดาร (ภาค ๕๓) - ๒๔๗๓.pdf/138

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
๑๓๐

พัทลุง พระศรีไกรลาศก็ตกใจหนีเข้าป่าไปด้วย เจ้าพระยานครยกกองทัพไปช่วยเมืองสงขลา ตีทัพแขกเชียะแตกไปแล้วบอกข้อราชการเข้าไปกรุงเทพฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทราบ ก็ทรงพระพิโรธพระศรีไกรลาศว่า ศึกไม่ทันถึงเมือง ตื่นแตกหนีทิ้งบ้านเมืองไป ให้ลงพระราชอาญาจำคุมตัวเข้าไปกรุงเทพฯ แล้วให้ถอดออกจากตำแหน่ง พระศรีไกรลาศว่าราชการเมืองอยู่ ๔ ปี ออกนอกราชการ แล้วสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯ โปรดเกล้าฯ ให้นายทองขาว ซึ่งเปนที่หลวงนายศักดิ บุตรพระยาพัทลุงคางเหล็ก ออกไปว่าราชการทัพอญินเมืองตานี เมื่อขณะนั้น หลวงนายศักดิอายุได้ ๓๓ ปี ครั้นเสร็จราชการทัพแล้ว โปรดเกล้าฯ ให้อยู่ว่าราชการเมืองพัทลุงในปีกุญ ตรีศก รั้งเมืองอยู่ได้ ๖ ปี ถึงปีมเสง นพศก โปรดเกล้าฯ ตั้งให้เปนพระยาพัทลุง พระราชทานพานทองเปนเครื่องยศ อยู่ ๑๒ ปี ครั้นปีมเสง เอกศก สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าสวรรคต สมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาไลยเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติในปีมเสง เอกศกนั้น แล้วโปรดเกล้าฯ ให้นายกล่อม มหาดเล็ก น้องพระยาพัทลุง (ทองขาว) เปนพระทิพคำแหงสงคราม ปลัด นายจุ้ย บุตรพระยาพิไชยราชา เปนหลวงเทพภักดี ยกรบัตร ครั้นสมเด็จพระพุทธเลิศหล้าฯ เสวยราชย์ได้ ๘ ปี พระยาพัทลุง (ทองขาว) ถึงแก่อนิจกรรมในปีฉลู นพศก อายุได้ ๕๙ ปี พระยาพัทลุง (ทองขาว) มีบุตรผู้ชายชื่อ ฉิม ๑ หนู ๑ นก ๑ ทับ ๑ หุ่น ๑ ขำ ๑ เอี่ยม ๑ หงษ์ ๑ คง ๑ นิ่ม ๑