หน้า:ประชุมพงศาวดาร (ภาค ๕๓) - ๒๔๗๓.pdf/29

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
๒๑

วิวาทกับพระยาตรังกานู ไม่สมัคจะขึ้นกับเมืองตรังกานู รับสั่งให้มีตรามาถึงพระยาสงขลาฉบับหนึ่ง เจ้าพระยานครฉบับหนึ่ง ว่า พระยากลันตันสมัคมาขึ้นกับเมืองนครนั้น อย่าให้พระยาสงขลาหน่วงเหนี่ยวไว้เลย ให้พระยากลันตันไปขึ้นกับเมืองนครตามใจพระยากลันตันสมัคนั้นเถิด พระยากลันตันก็ไปขึ้นอยู่กับเมืองนคร ๚

 ขณะนั้นพระยาสงขลาเข้าไปเฝ้าทูลลอองธุลีพระบาท ให้พระยาศรีสมบัติอยู่เมือง ณวันเดือนหก ปีฉลู นพศก ศักราช ๑๑๗๙ พระยาศรีสมบัติ จางวาง ถึงแก่อนิจกรรม กรมการบอกเข้าไปให้นำขึ้นกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบใต้ฝ่าลอองธุลีพระบาทแล้ว รับสั่งโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระยาสงขลาออกมาจัดแจงทำศพพระยาศรีสมบัติ พระยาสงขลากลับออกมาจัดแจงทำเมรุยังไม่เสร็จ ให้ป่วยไข้ ณวันเดือนสาม ปีฉลู นพศก พระยาสงขลาถึงแก่อนิจกรรม ครั้งนั้น ให้หลวงพิทักษ์ราชา กองนอก บุตรพระอนันตสมบัติ อยู่เมือง พระสุนทรนุรักษ์ ผู้ช่วย ถือบอกเข้าไปให้นำขึ้นกราบบังคมทูลแด่พระบาทบรมบพิตรสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาไลยทรงทราบแล้ว โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระสุนทรนุรักษ์ออกมาว่าราชการเมืองสงขลา พระราชทานออกมาเพลิงออกมาเผาศพพระยาศรีสมบัติ จางวาง แลพระยาสงขลา พระสุนทรนุรักษ์ กับนายพลพ่าย มหาดเล็ก บุตรพระยาศรีสมบัติ จางวาง ออกมาทำเมรุ ณวันเดือนเจ็ด ปีขาล สัมฤทธิศก ศักราช ๑๑๘๐ ได้เผาศพพระยาศรีสมบัติ พระยาสงขลา