หน้า:ประชุมพงศาวดาร (ภาค ๕๓) - ๒๔๗๓.pdf/3

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
คำนำ

นางสวิง เสวตะทัต จะทำการปลงศพสนองคุณนายพันตำรวจเอก พระยาอาชญาพิทักษ (เกษสุนทรรัตน์) ผู้เป็นบิดา ให้แจ้งความมายังราชบัณฑิตยสภาขออนุญาตพิมพ์หนังสือเรื่องพงศาวดารเมืองสงขลา พงศาวดารเมืองนครศรีธรรมราช และพงศาวดารเมืองพัทลุง ซึ่งราชบัณฑิตยสภาได้เตรียมเรื่องส่งไปเรียงพิมพ์ไว้นานแล้ว ราชบัณฑิตจึงอนุญาตให้ตามประสงค์

หนังสือพงศาวดารทั้ง ๓ เรื่องนี้ ที่เป็นสำนวนอื่น ราชบัณฑิตยสภาได้รวมพิมพ์แล้วก็มี เช่น เรื่องตั้งเจ้าพระยานครศรีธรรมราช พิมพ์แล้วในประชุมพงศาวดาร ภาคที่ ๒ พงศาวดารเมืองสงขลา พิมพ์ในประชุมพงศาวดาร ภาคที่ ๓ พงศาวดารเมืองพัทลุง พิมพ์เป็นประชุมพงศาวดาร ภาคที่ ๑๕ แต่สำนวนและข้อความมีผิดแผกแปลกกันทุกสำนวน ผู้สนใจในทางโบราณคดีอาจได้ความรู้แปลกออกไปเมื่อได้อ่านประชุมพงศาวดารเล่มนี้

การพิมพ์ประชุมพงศาวดารเล่มนี้ ได้พิมพ์ไว้ตามโวหารสำนวนของผู้แต่งเดิม มิได้เปลี่ยนแปลงแก้ไข ข้อความใดที่ผิดจากพระราชพงศาวดาร สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพได้ทรงบันทึกไว้ตามเชิงกระดาษ ข้อความที่ควรอธิบายให้เด่นชัดขื้น ก็ได้ทรงบันทึกไว้เหมือนกัน

อนึ่ง ในการพิมพ์หนังสือเรืองนี้เจ้าภาพได้เรียงประวัติของผู้มรณะส่งมาขอให้พิมพ์ไว้เป็นที่ระลึกด้วย จึงได้พิมพ์ไว้ต่อคำนำนี้ไป

  • ราชบันฑิตยสภา
  • วันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๗๓