หน้า:ประชุมพงศาวดาร (ภาค ๕๓) - ๒๔๗๓.pdf/36

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
๒๘

ทูลขอซื้อเข้าสาร จะได้พาออกมาเจือจานราชการแลจ่ายให้ไพร่บ้านพลเมือง ๑๐๐๐ เกวียน โปรดเกล้าฯ พระราชทานภาษีให้พระยาสงขลาทูลลาพาตัวพระยารามันออกมาด้วย แต่พระยาระแงะเปนไข้ฝีดาดตายเสียที่กรุงเทพฯ ภายหลัง กรมพระราชวังบวรสถานมงคลสวรรคต พระยาสงขลาออกมาถึงเมืองสงขลา ณวันเดือนยี่ ปีมโรง จัตวาศก ในปีมโรงนั้น ราษฎรทำไร่นาฟ้าฝนก็บริบูรณ์ ณปีมเสง เบญจศก เข้าในท้องนาก็ได้ผลรับประทานทั่วกันเหมือนแต่ก่อน ๚

 ครั้นเดือนห้า ศักราช ๑๑๙๕ ปีมเสง เบญจศก หลวงสุนทรนุรักษ์ ผู้ช่วยราชการเมืองสงขลา เข้าไปเฝ้าทูลลอองธุลีพระบาทณกรุง ฯพณฯ สมุหพระกระลาโหม แม่ทัพใหญ่ กราบบังคมทูลว่า ได้หลวงสุนทรนุรักษ์ ผู้ช่วยราชการเมืองสงขลา ติดตามพระยารามัน ได้ตัวพระยารามัน แลครอบครัวอ้ายพระยาหนองจิก อ้ายพระยาตานี เข้ามา มีความชอบอยู่ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เลื่อนขึ้นเปนพระสุนทรนุรักษ์ ผู้ช่วยราชการเมืองสงขลา แล้วกราบถวายบังคมลาออกมาเมืองสงขลา ๚

 ครั้งนั้น เมืองสงขลาปรกติอยู่สามปี ครั้งณปีวอก อัฐศก ลุศักราช ๑๑๙๘ มีตราโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมออกมาให้ต่อก่อกำแพงเมืองสงขลา พระราชทานเงินส่วยอากรเมืองสงขลาให้พระยาสงขลาใช้จ่ายในการก่อกำแพงสองร้อยชั่ง พระยาสงขลากะเกณฑ์ให้ไพร่เมืองสงขลาก่อกำแพงด้วยศิลายังไม่เสร็จ พระยา