หน้า:ประชุมพงศาวดาร (ภาค ๕๓) - ๒๔๗๓.pdf/8

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว

ตติยจุลจอมเกล้าวิเศษ นอกจากนั้น ยังได้รับพระราชทานเหรียญรัชชมงคล เหรียญรัชชมังคลาภิเษก เหรียญบรมราชาภิเษกรัชชกาลที่ ๖ เหรียญจักรมาลา เหรียญบรมราชาภิเษกรัชชกาลปัจจุบัน และเหรียญศารทูลมาลา

พระยาอาชญาพิทักษ์ (เกษ สุนทรรัตน์) เป็นผู้หนึ่งที่มีความบากบั่นตรากตรำในหน้าที่ราชการ ไม่มีความท้อถอย เป็นผู้ที่ผู้น้อยซึ่งอยู่ใต้บังคับบัญชานับถือและยำเกรง และเป็นผู้มีอัธยาศรัยกว้างขวาง มีมิตรสหายมาก เมื่อถึงอนิจจกรรม คงมีบุตรและบุตรีเกิดด้วยคุณหญิงอาชญาพิทักษ์ (สุด) หลานพระยาสุรเสนา (บุญคง บุณยเกียรติ) ๒ คน คือ สวิง ภรรยานายร้อยตำรวจตรี พุฒ เสวตะทัด และนายสมนึก และมีบุตรีเกิดด้วยนางม้วนอีกคน ๑ ชื่อ เด็กหญิงกมล