หน้า:ประชุมพงศาวดาร (ภาค ๕๓) - ๒๔๗๖.pdf/60

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
๕๖

 หลังสรงหลังหนึ่ง เสา ๑๑ ศอก ขื่อ ๔ ศอก ลดมุขหัวท้าย มีเฉลียงน่า มีช่อฟ้าหางหงษ์ ต้องนายเรืองมหาดเล็กทำ ๚

 ที่นั่งเย็น ๓ ห้อง หลังหนึ่ง เสา ๑๑ ศอก ขื่อ ๕ ศอก ลดมุข หัวท้ายมีช่อฟ้ากันสาดกะแชงอ่อนรอบ ต้องขุนปลัดนังทำ ๚

 หลังหอสาตราคม ๓ ห้องหลังหนึ่ง เสา ๑๑ ศอก ขื่อ ๔ ศอก ลดมุขหัวท้าย มีช่อฟ้ากันสาดกะแชงอ่อนรอบ หลวงเทพนรินทร์อินทรเดชะ ยกบัตร ให้ขุนอักษรทำ ๚

 โรงวิเศษหลัง ๑ กับโรงต่อกันไปหลังหนึ่ง หลังละ ๓ ห้อง ๆ ละ ๕ ศอก เสา ๑๑ ศอก ขื่อ ๖ ศอก หลังคาปันยะ มีเฉลียงน่า กับประตูปันยะข้างบูรพ์ ต้องขุนต่างใจทำ ๚

 โรงข้างบูรพ์โรงหนึ่ง ต่อเนื่องกันโรงหนึ่ง ๒ หลัง หลัง ละ ๓ ห้อง ๆ ละ ๕ ศอก เสา ๙ ศอกขื่อ ๖ ศอก กับโรงทหารปันยะ หลังหนึ่ง ๓ ห้อง ๆ ละ ๖ ศอกเสา ๙ ศอก ขื่อ ๗ ศอก กับโรง ทหารปันยะหลังหนึ่ง ๓ ห้อง ๆ ละ ๖ ศอก เสา ๙ ศอก ขื่อ ๗ ศอก มีเฉลียงน่า ต้องขุนกลางวังทำ ๚

 โรงโตกหนึ่ง ๓ ห้อง ๆ ละ ๗ ศอก เสา ๙ ศอก ขื่อ ๙ ศอก กับโรงม้า ๒ โรง ต้องขุนศิริโยธาทำ ๚

 ประตูใหญ่ฝ่ายบูรพ์ ฝ่ายทักษิณ ฝ่ายปัจจิม แลประตูยกยอด หลวงเทพนรินทร์อินทรเดชะยกรบัตรให้ขุนหมื่นทำ ๚

 ค่ายรั้วแตะตรางชั้นนอกทั้งนั้น พระมหานุภาพปราบสงคราม พระจนะ เปนผู้ส่งไม้ ไม้ไผ่กะแตะชั้นในแลตีเรือกตะพาน