หน้า:ประชุมพงศาวดาร (ภาค ๕๓) - ๒๔๗๖.pdf/7

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้ตรวจสอบแล้ว

พระยาสงขลา ว่า กองทัพเจ้าตากยกมาตีเมืองนคร ให้พระยาพัทลุง พระยาสงขลา ยกกองทัพไปช่วย พระยาพัทลุง พระยาสงขลา ยกกองทัพไปเมืองนคร คนในเมืองนครมาก กองทัพเจ้าตากน้อย เข้าหักโหมเอาไม่ได้ รอทัพอยู่ กองทัพเจ้าตากขัดเสบียงอาหารลง ยกกองกลับไปประทับอยู่เมืองไชยา เจ้านครเห็นว่า กองทัพเจ้าตากกลับเเล้ว เจ้านครมีงานเล่นลครให้พระยาพัทลุง พระยาสงขลา ดูเจ็ดวัน เสร็จงานแล้ว สั่งให้พระยาพัทลุง พระยาสงขลา ยกกองทัพกลับไปบ้านเมือง[1]

 ขณะนั้น เจ้าไชยฤทธิ ที่เจ้านครให้เป็นวังน่า เดิมเป็นชาวกรุงเทพพระมหานคร คุ้นเคยกันกับเจ้าตาก ตรองเห็นว่า ถ้าเจ้าตากตีเมืองนครได้แล้ว จะขอเป็นเจ้าเมืองนคร เจ้าไชยฤทธิจึงแต่งให้คนลอบถือหนังสือไปถึงเจ้าตากว่า กองทัพเมืองพัทลุง เมืองสงขลา เลิกกลับไปแล้ว คนในเมืองมีอยู่แต่น้อย ให้เจ้าตากยกกองทัพไปตีเอาเมืองนคร เห็นจะได้โดยง่าย เจ้าตากเห็นการจะสำเร็จ จึงยกทัพมาตีเมืองนคร เจ้านครเห็นว่า ผู้คนน้อยตัว สู้ไม่ได้ พาอพยพหนีมาเมืองสงขลา เลยพ้นไปแขวเมืองเทพา เจ้าตากเข้าตีเอาเมืองนครได้ จัดแจงเมืองนครเสร็จแล้ว เจ้าตากก็ยกทัพเลยมาเมืองสงขลา ตั้งพระตำหนักอยู่ที่ทุ่งบ่อเตย เจ้าตากให้หาพระยาสงขลา วิเถียน มาเฆี่ยนจำใว้ ให้กองทัพยกมาตามเจ้านครไปเมืองเทพา 


  1. เมื่อตีไม่ได้คราวแรกนั้น พระเจ้ากรุงธนบุรีมิได้เสด็จเอง