หน้า:ประชุมพงศาวดาร (ภาค ๕๖) - ๒๔๗๕ b.pdf/35

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
๓๑

กับตราทองเหลืองสี่เหลี่ยมกาไหล่ทองดวง ๑ งาช้างเล็กสี่เหลี่ยมดวง ๑ จดหมายรายสิ่งของกับของ มาให้พระองค์ด้วง, องจันคำมาง, องพ่อคำมาง, บอกกับพระองค์ด้วงว่า ให้พระองค์ด้วงแต่งพญาพระเขมรลงไปรับเจ้าผู้หญิงมาเถิด ครั้นณวัน ค่ำ พระองค์ด้วงแต่ให้สมเด็จเจ้าพญา พญากลาโหม พญาเชษฐ์ พญาพระเขมร ลงไปรับเจ้าผู้หญิงณเมืองพนมเปญ ณวัน ค่ำ องญวนแม่ทัพให้องลันบิด, องซูจิว, องภู, องจันเกว่, นำเจ้าผู้หญิง กับญาติวงศ พญาพระเขมร ขึ้นมาส่งณท่ากพงหลวง แล้วองญวน ๔ นายขึ้นมาหาเจ้าพญาบดินทรเดชา, พระองค์ด้วง, ณอุดงมีไชย ว่า องญวนแม่ทัพให้นำเจ้าผู้หญิง พญาพระเขมร ขึ้นมาส่งให้พระองค์ด้วงพร้อมมูลกันแล้ว องญวนแม่ทัพจะเลิกกองทัพถอยกลับไปเมืองเว้ณวัน ๑๑ ฯ  ค่ำ เจ้าพญาบดินทรเดชาเห็นว่า องญวนให้นำเจ้าหลานญาติวงศา พญาพระเขมร ส่งให้พระองค์ด้วงพร้อมมูลกันตามที่ได้พูดจาไว้แต่เดิมแล้ว องญวนว่า จะเลิกทัพกลับไปบ้านเมือง และกองทัพหัวเมืองซึ่งเกณฑ์ลงมาเข้ากระบวนทัพ ได้ให้ไปตั้งรักษาค่ายด่านทางหลายตำบล ขัดสนสะเบียงอาหาร จึงให้เลิกคนเมืองร้อยเอ็จ, เมืองสุวรรณ์ภูม์, เมืองขุขันธ์, เมืองศีศะเกษ, เมืองเขมราฐ, เมืองนคราชสิมา, เมืองปราจิน, ๗ เมือง เป็นคน ๗๒๓๘ คน ให้กลับไปบ้านไปเมืองทันทำไร่นา คนในกองทัพยังอยู่ที่อุดงมีไชย, เมืองโพธิสัตว์, ๖๔๖๒ คน เจ้าพญาบดินทรเดชาให้แปลหนังสือญวนออกเป็นไทย ต้นหนังสือเจ้าเวียดนามอักษรญวนซึ่งเขียนใส่แพรต่วนเข้าผนึกใส่หีบมานั้น เป็นตราตั้งพระองค์ด้วงมอบให้