หน้า:ประชุมพงศาวดาร (ภาค ๗๐) - ๒๔๘๔.pdf/229

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
๒๑๓

ลครเมืองแพน เป็นที่พระลคร ๑ เอาท้าวสุวรรณ บุตร์พระลครคำบุง เป็นอุปฮาด ๑ เอาท้าวบุญจันทร์ บุตรพระลครคำยวง เป็นราชวงศ์ ๑ เอาท้าวคำพาง บุตรพระลครคำยวง เป็นราชบุตร ๑ ๔ คน พระลครเมืองแพนมีบุตร คือ ท้าวคำยวง เป็นราชบุตร ๑ ท้าวคำบุง เป็นพระลคร ตาย ๑ ๒ คน

พระลครคำบุงมีบุตร คือ ท้าวสุวรรณ เป็นที่อุปฮาด คนหนึ่ง

พระลครคำยวงมีบุตร คือ ท้าวคำฟาง เป็นราชบุตร อายุ ๕๖ ปี ท้าวบุญจันทร์ เป็นราชวงศ์ อายุ ๔๓ ปี ท้าวคำบุง เป็นขัติย อายุ ๔๙ ปี รวม ๓ คน

อุปฮาดท้าวสุวรรณมีบุตร เดิมท้าวบุญมา ตั้งให้เป็นท้าวจันทรชมภู อายุ ๒๘ ปี ท้าวอิง อายุ ๑๖ ปี